Veileder til blodsukkerkurve

20.10.2023Versjon 0.1Forfatter: Kirsti Garbom og Inger JohansenGodkjent av: Frode FjellangerGodkjent dato: 2023-10-20

Hensikt og omfang 

Sikre at blodsukkerkurve blir ført korrekt.

Ansvar / målgruppe 

Avdelingssjef/avdelingssykepleier har ansvar for informasjon til og opplæring av nyansatte.

Leger / Sykepleiere

Handlinger 

Blodsukkerkurve oppbevares i kurveboken.

Skal følge pasienten til evt. operasjon/postoperativ – legges sammen med anestesiskjema.

Ved utreise legges blodsukkerkurven i oppholds mappen og skannes i EPJ.

Lege:

  • Signere for innkomstdosering.
  • Dosere Insulin etter blodsukkerverdi. Signere for sin ordinering.


Sykepleier:

  • Normaldosering føres på blodsukkerkurven.
  • Signerer for gitte insulindoser. Dobbelsignatur bekrefter riktig istandgjøring og riktig medikament og mengde.
  • Bestille / ta blodsukkermålinger slik legen har bestemt og i henhold til prosedyren for perioperativ behandling av insulinkrevende diabetikere til større operasjoner.
  • Føre inn svar i blodsukkerkurven.

Kontroll 

Nyansattopplæring.

Revisjoner.