Analyser

Anaplasma phagocytophilum DNA

10.04.2024Versjon 1.2Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Immunsupprimerte med feber og flåtteksposisjon.

Prøvemateriale 

EDTA-rør, bruk rør uten gel. I tillegg ønskes Serumrør med gel

Undersøkelsen utføres på fullblod. Serum oppbevares for eventuelle serologiske undersøkelser.
Analysevolum
  • 5 ml fullblod
  • 0,5 ml serum

Rekvirering 

Sendeprøve til utførende laboratorium.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Prøven kan oppbevares i 2-8 grader inntil 7 dager før analysering.

Undersøkelsesprinsipp 

In house real time PCR.

Utførende laboratorium 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Svartid 

Analysen utføres en gang per uke.

Tolkning 

Positive funn kommenteres.