Postoperativ/Smertelindring/Utskrivelse

19.05.2024Versjon 0.5Forfatter: Gjermund Galleberg

Generelt 

 • På postoperativ enhet DKS brukes klistrelapp med forslag til standard medikamenter for voksne pasienter. Signer klistrelappen før pasienten ankommer postop med mindre det er spesielle hensyn - i så fall gjør nødvendige endringer før du signerer. Bruk av andre medikamenter gjøres på individuell vurdering.
 • De fleste pasienter ved DKS skrives ut til eget hjem etter postoperativt opphold. Det er særlig viktig at disse pasientene har en god plan for smertelindring og er godt informert om tiltak ved økende smerter da de ikke har samme tilgang på informasjon og hjelp som en inneliggende pasient.
 • Vær særlig obs på pasienter med kjent (eller klinisk mistanke om) obstruktiv søvnapne som har behov for opioidbasert analgesi postoperativt. Her skal det være svært lav terskel for innleggelse på sengepost første natt for å ivareta pasientsikkerhet.
 • Postoperativ kvalme og oppkast må være godt kontrollert før avreise da pasienten sjelden vil ha med seg effektive kvalmestillende medikamenter hjem.
 • Utskrivelse skjer etter vanlige kriterier. Det er egen sykepleieprosedyre på delegert utskrivelse etter Aldrete-scoringsystem modifisert for DKS. Delegert utskrivelse kan benyttes på ASA I og II > 12år.
 • ASA III-pasienter på postop som ikke er fullstendig avklart skal rapporteres til respektive bakvakter (SOP/OT) når anestesilege DKS går kl. 16.00.

Smertelindring til pasienter med regional blokade 

 • Regionalanestesi alene gir en glimrende smertelindring i det tidlige postoperative forløpet, og pasienten vil sjelden være interessert i analgetika/antiinflammatorisk behandling med mindre de blir informert om hensikten med regelmessig inntak. Det er meget viktig at pasienten er godt informert om tiltak ved økende smerter i forbindelse med at blokaden slutter å virke. En velinformert pasient med en god plan vil få en mye bedre opplevelse enn en pasient som våkner overrasket av smerter midt på natten.
 • Følgende tiltak anbefales for å redusere eventuell "rebound pain" i størst mulig grad:
  • God muntlig informasjon om forventet forløp. Sjekk at pasienten i tillegg har fått med seg informasjonskriv om nerveblokader før hjemreise. Se: Informasjon om nerveblokade
  • Dexametason po/iv i premedikasjon har betydelig effekt på både varighet av blokaden og risiko for rebound pain.
  • Hensiktsmessig bruk av andre additiva (dexmedetomidin) kan benyttes for å tilpasse varighet av blokade på brachialplexus. Det er en målsetning å unngå at blokaden "slipper" midt på natten. Tilpass dose LA +/- additiv slik at blokaden fortrinnsvis slipper før sengetid om kvelden, eller etter at pasienten har våknet neste morgen.
  • Regelmessig fast Paracet+NSAID fra start knivtid reduserer perifer sensitisering.
  • Vurder langtidsvirkende opioid i passende dosering til kvelden operasjonsdagen
  • Sikre pasienten tilgang på hurtigvirkende opioid i passende dosering for å dempe "rebound pain".
  • Vær spesielt obs på kirurgi på yngre pasienter med blokader som dekker aktuelle nerver komplett (eks. interscalenblokk for skulderkirurgi, axillærblokk for radiusfraktur, poplitea+saphenousblokk for ankelfraktur/artrodese)

Utskrivelse etter dagkirurgi 

Hovedregelen er at pasienter skal ha en kompetent følgeperson på reisen hjem, OG en kompetent person tilstede i samme hus den første postoperative natten etter dagkirurgi. Dette kravet kan fravikes i enkelte tilfeller etter vurdering av anestesilege i samarbeid med kirurg. Følgende momenter skal vurderes dersom pasienten skal kunne sendes hjem alene:

 • Eventuell kirurgisk risiko (blødning, infeksjon, etc) er vurdert og avklart
 • Komplett normalisering av vitalparametre (Aldrete scoring)
 • Per- og postoperativt forløp har vært upåfallende
 • Ingen gjenværende effekt av anestesimedikamenter
  • OBS: endret farmakokinetikk ved organsvikt
 • Kun begrensede smerter er forventet postoperativt
 • Informasjon om forventet forløp og kontaktinfo 24/7 er gitt og forstått av pasient