Epstein-Barr virus (EBV)

10.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mononukleose eller mononukleoselignende sykdom (se også Cytomegalovirus)
  • Mistanke om alvorlig EBV-betinget sykdom
  • Immunstatusundersøkelse hos donor og mottager før transplantasjon og hos andre pasienter som skal utsettes for immunsuppresjon

Analyser 

Figur 

Tolkning 

EBNA anti-VCA IgG anti-VCA IgM Heterofilt antistoff*
Tidligere gjennomgått infeksjon +/- + - -
Nylig gjennomgått infeksjon - + + +/-
Aktuell infeksjon - +/- + +/-
Ikke immun - - - -

*Heterofile antistoffer kan påvises tidligst etter 1 uke og forblir positiv i 8-9 uker etter primærinfeksjon.