Håndtering av prosjektil og klær hos pasienter med skuddskader i forbindelese med politiets arbeid

28.09.2023Versjon 0.5Forfatter: Helge Asbjørnsen

Generelt 

Det er sjelden vi har pasienter som er skutt, og det er derfor greit å ha en prosedyre på håndtering av disse. Bruk av skytevåpen er mye farligere enn stikkvåpen, både for uskyldig tredjeperson og for helsepersonell som jobber prehospitalt. Det er derfor viktig at personer som bruker skytevåpen blir anholdt så raskt som mulig. Politiet er selvsagt interessert i sporsikring i slike tilfeller, og vår håndtering av pasientens klær og evt. prosjektil, kan gjøre politiets arbeid lettere. Vi er pasientens advokat når det gjelder medisinsk behandling, men det er også i pasientens interesse at voldsutøveren blir tatt.

Klipping og fjerning av klær 

Politiet kan finne rester fra avfyring og smuss fra skuddet, samt utseendet på inngangsåpning ved å undersøke klærne. Dette vil kunne fortelle om skyteavstand, om det er første treffpunkt på prosjektilet, osv. Disse sporene vil kunne forsvinne fra klærne hvis man ikke er forsiktig, men selvsagt kommer det å redde pasienten foran sporsikringen!

 

Vi skal ikke bruke noe ekstra tid på dette i tidskritiske situasjoner, men hvis vi har mulighet bør vi forsøke å:

  • Ikke klippe/skjære gjennom kulehull i klærne
  • Fjerne klærne forsiktig hvis mulig
  • Brette de forsiktig sammen og hver for seg
  • Legge alle klærne i én pose og merke den med pasientens ID

 

Politiet har lovhjemmel til å ta beslag i disse klærne, og vi skal gi dem til politiet hvis de kommer og ber om det (noe de nok alltid kommer til å gjøre.)

Fjerning av prosjektil 

Det er flere spor på prosjektiler som kan tilbakeføres til et gitt våpen, og det er derfor viktig at vi i minst mulig grad ødelegger disse sporene. Selvsagt går liv og helse foran sporsikring.

 

Hvis mulig bør prosjektilet fjernes med fingrene eller med en plastkledd peang ("kledd mus") og legges i en kompress eller liknende som ikke skader eller riper prosjektilet. Pakk det godt inn og legg det helst i en plastboks, som f. eks. en tannproteseboks. Boksen merkes med pasientens ID og overleveres til politiet, hvis de ber om det.