Analyser

HIV-1 RNA kvantitering

11.05.2021Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen utføres ved kjent HIV-infeksjon. Skal ikke benyttes til primærdiagnostikk av HIV-infeksjon. 

Prøvemateriale 

EDTA-plasma, spinalvæske.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av HIV-1 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

HIV RNA (kopier/mL)

Tolkning 

Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.