Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mikrobefunn fra urin

21.06.2023Versjon 1.2Forfatter: Marius HoltetGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2021 

Ingen data.

2020 

Ingen data.

2019 

Positive urinprøver Rikshospitalet
Positive urinprøver Rikshospitalet Tabell som viser postive urinprøver på RH, og hvilke mikrobe som foreligger.
Tabell som viser postive urinprøver på RH, og hvilke mikrobe som foreligger.