Dokumentasjon av nerveblokader

12.08.2022Versjon 0.2Forfatter: Elin Strandenes

Anestijournal - innhold 

Perifer nevrologisk status av området man skal bedøve før man stikker. Spesielt fokus: Ex: Distal radiusfractur: N.Medianus innervasjonsområde. Supracondylær humerusfractur: N.Medianus innervasjonsområde. Humerus skaftfractur: N.Radialis innervasjonsområde.

Beskrivelse av teknikk på anestesijournalen: Navn på blokade, side, UL, steril teknikk, In-plane/out of plane. Parestesier +/- (evt hvor/hvilken nerves innervasjonsområde, raskt forbigående?) Pasientposisjon/leiring. Mengde og konsentrasjon på LA brukt samt evt adjuvans. Blod +/- ved aspirasjon.

Pasient er informert og har akseptert blokade. Nivå på sedasjon under prosedyren (ingen sedasjon, lett sedasjon, dyp sedasjon, generell anestesi).