Delkontrakt 3-Frittstående kontinuerlig vevsglukosemålere (CGM)

14.05.2024Versjon 0.17Forfatter: Marianne Höglund, Tore Julsrud Berg

Sammenligning av CGM og praktisering av avtalen 

 

 

Frittstående CGM i prioritert rekkefølge

 • Består av forskjellige frittstående CGM-systemer som brukes uavhengig av insulinpumpe. Her har en valgt forskjellige systemer i en prioritert rangering på grunn av de ganske ulike produktegenskapene.
 • Viser til dokumentet Praktisering av CGM, revidert.pdf der det ligger føringene fra de regionale fagdirektørene og fra Beslutningsforum er samlet sammen med faglige vurderinger fra faggruppen i sykehusinnkjøp.

 

Anbefalt at man også leser om CGM plassering og nøyaktighet, bruk av app og kommunikasjonsbrudd og behandlingsmål under.

 

Hvordan dele data med klinikk i "Glooko"? Se egen video fra Norsk diabetes senter. https://www.youtube.com/watch?v=dWpJskpSW4EPrioritet 1 - FreeStyle Libre 3  

Prioritet 1 - Abbot - FreeStyle Libre 3

 

Freestyle Libre 3
Ca. årspris 15000 kr. Sammen med Freestyle libre 2, billigste CGM
Godkjent for > 4 år, Inkl. gravide. Type 1 og type 2 diabetikere.
Mottaker

App eller egen mottaker

Egen mottaker fungerer også som blodsukkerapparat.

App

Kontinuerlig vevsglukosegraf 12 timer tilbake.

I appen kan man også finne rapporter med daglig mønster, tid innenfor målområdet (mulighet for å tilpasse området eller velge standard 3,9–10 mmol/l), hendelser med lav glukose, gjennomsnittlig glukose, daglig graf, GMI og sensorbruk for siste 7, 14, 30 eller 90 dager.

Mulighet til å legge til hendelsesmarkører (trening, måltider og insulindosering)

Kan koble til klinikken sin libre view konto i appen for å dele data med klinikk

Freestyle Libre 3 er kompatibel med VoiceOver for Apple og TalkBack for Android for personer med synshemming.

Alarmer

Valgfritt. Alle alarmer har av som standard

Høy(6,7–22,2 mmol/l), lav (3,3–5,6 mmol/l) og tapt signal

Overstyr ikke forstyrr er mulig for alle alarmer.

Hvis man kvitterer ut en alarm vil man ikke få ny alarm før ved ny hendelse (som Libre 2), men kan aktivt sette inn en påminnelse.

Dersom alarm ignoreres, vil ny alarm avgis etter 5 minutter.

Ved varsel under 3,9 kan alarmen utsettes med en påminnelse etter 15 eller 30 minutter, ved varsel over 13,6 kan alarmen utsettes med med påminnelse etter 1 eller 2 timer.

Varighet

14 dager

kalibrering Ingen
CGM

Sender og sensor i ett.

Opdateres hvert minutt

Oppvarmingstid 1 time

Avlesning

Mye informasjon i selve appen

Libre view

Smartklokke Får kun opp alarmer med verdi og trendpil, får ikke opp kontinuerlig graf
Følgerfunksjon

Inntil 20 følgere.

Kan se CGM verdiene i realtid og få alarmer for høy, lav og ingen nylige data.

Følgerne kan sette egne alarmgrenser uavhengig av brukers.

Størrelse

Den minste CGM på markedet.

21 x 2,9 mm

2,9 mm tykk-mindre fare for kompresjonslave

Mindre diameter sammenlignet med libre 2 mindre aplikator enn libre 2.

Firmaoppgitt MARD verdi

7,8% (voksne 7,6 %, barn 6–17 år 8,7 %, barn 4–5 år 10,1 %)

Late-Breaking Data Demonstrate Abbott's FreeStyle Libre® 3 System is Most Accurate 14-Day Continuous Glucose Monitor - Jun 5, 2022 (mediaroom.com)

 

For hvem?

 • Behov for CGM, men ikke behov for avanserte alarmer.
 • Ønske om en minst mulig sensor.
 • Ønske om en sensor med lang virketid.
 • Ønske om en sensor med hyppige oppdateringer (hvert minutt mot hver 5. minutt på prioritet 3 og 4).
 • Behov for følgerfunksjon med CGM i realtid.
 • Behov for egen mottaker. Ønsker ikke/klarer ikke å bruke mobiltelefon app som mottaker.
 • Behov for en sensor det det ved hjelp av få tastetrykk er mulig å dele CGM verdier med behandler.

 

Mulige utfordringer

 • Begrenset alarmfunksjon. Finnes bare alarm for høy glukose, lav glukose og tapt signal.
 • Kan ikke se CGM graf på smartklokker. Kan kun få opp alarmer med verdi og trendpil på kompatibel smartklokke.

 

Linker til opplæring/info fra abbot

Prioritet 2 - Abbot Freestyle libre 2. 

Prioritet 2 - Freestyle libre 2

 

Freestyle libre 2
Ca pris 15000 kr. Sammen med Freestyle libre 3 den billigste CGM.
Godkjent for

> 4 år med diabetes mellitus, inkludert gravide kvinner.

Indikasjonen for barn (4–12 år) er begrenset til dem som er under oppsyn av en omsorgsyter som er minst 18 år gammel.

Mottaker

Mobilapp eller egen mottaker

Egen mottaker fungerer også som blodsukkerapparat.

App

Fine rapporter i appen med daglig mønster, tid innenfor målområdet (mulighet for å tilpasse området eller velge standard 3,9–10 mmol/l), hendelser med lav glukose, gjennomsnittlig glukose, daglig graf, GMI og sensorbruk for siste 7, 14, 30 eller 90 dager.

Mulighet til å legge til hendelsesmarkører (trening, måltider og insulindosering)

Mulighet i appen å koble til klinikken sin libre view konto for å dele data.

Freestyle Libre 2 er kompatibel med VoiceOver for Apple og TalkBack for Android for personer med synshemming når appen brukes.

Alarmer

Valgfritt. Alle alarmer har av som standard.

Høy (6,7–22,2), lav (3,3–5,6) og tapt signal.

Overstyr ikke forstyrr er mulig for alle alarmer ved bruk av app.

Dersom alarm har blitt anerkjent/kvittert ut, vil det ikke avgis ny alarm før glukosenivået har vært utenfor valgt nivå for alarmer. Dersom alarm ignoreres, vil ny alarm avgis etter 5 minutter. Ved varsel under 3,9, kan alarmen utsettes med påminnelse etter 15 eller 30 minutter, ved varsel over 13,6 kan alarmen utsettes med påminnelse etter 1 eller 2 timer.

Varighet 14 dager
Kalibrering Ingen
CGM

Sender og sensor i ett

Oppdateres hvert minutt i appen.

Oppvarmingstid 1 time

Avlesning

Mottaker med mye informasjon om historikk.

Også mye informasjon om historikk i appen.

Kan leses av i Libre View.

Smartklokke Hvis man bruker mobil app, kan man få opp alarmer på kompatible smartklokker.
Følgerfunksjon

Hvis man bruker app som mottaker kan man ha følgerfunksjon med inntil 20 følgere.

Følgerne kan se kontinuerlig vevsglukosegraf og få opp varslinger. Kan få alarmer for høy, lav og ingen data hvis man bruker app som monitor.

Følgerne kan ha egne alarmnivåer uavhengig av brukers.

Størrelse

35 x 5 mm

Tynn- mindre fare for kompresjonslave (altså falske lave verdier pga kompresjon av sender og sensor)

Firmaoppgitt MARD verdi 9,3 % (voksne 9,2 %, barn 9,7 %)

 

For hvem?

 • Behov for CGM, men ikke behov for avanserte alarmer.
 • Ønske om å ha en liten sensor.
 • Ønske om å ha en sensor med lang virketid.
 • Behov for følgerfunksjon med CGM i realtid.
 • Behov for egen mottaker. Ønsker ikke/klarer ikke å bruke mobiltelefon app som mottaker.
 • Behov for en sensor der det ved hjelp av få tastetrykk er mulig å dele verdier med behandler.

 

Mulige utfordringer

 • Begrenset alarmfunksjon. Finnes bare alarm for høy glukose, lav glukose og tapt signal.
 • Kan ikke se CGM graf på smartklokker. Kan kun få opp alarmer med verdi og trendpil på kompatibel smartklokke.

 

Linker til opplæring/info fra Abbot

https://youtu.be/pHZlr1dprYw?si=ldK2kU-ihYCyt_8c

Prioritet 3 - Simplera 

Prioritet 3 - Simplera

 

Simplera
Ca. pris 22000 kr
Godkjent for Godkjent for brukere med diabetes mellitus fra 2 år og oppover
Mottaker

Simplera app

Simplera app

Mulighet til å legge til hendelsesmarkører (trening, måltider og insulindosering)

Simplera er kompatibel for Voice over for IOS og TalkBack for Android for personer med synshemming

InPen app og alarmer/påminnelser

Man kan i appen legge inn maximalt beregnet dose, aktiv insulintid, blodsukkermål, insulinsensitivitetsfaktor og forhold mellom insulin og karbohydrater. Man kan legge inn tidspunkt for ulike måltider og ha ulike blodsukkermål og faktorer på ulike klokkeslett gjennom døgnet.

Har boluskalkulator: Bruker kan i appen få hjelp til å beregne riktig dose insulin. Glukoseverdien hentes automatisk fra Simplera appen. Bruker kan legge inn mengde kabohydrater til måltidet og få et forslag til insulindose som tar høyde for aktivt insulin om bord.

Bruker/behandler kan i appen hente ut rapporter for siste 7, 14 , 30 eller 90 dager med oversikt over døgndose insulin, fordeling langsomtvirkende og hurtigvirkende insulin, gj.sn.CGM verdi med SG, mengde glukoseverdier i målområdet, mengde lave og mengde høye glukoseverdier.

Man kan få påminnelser om glemte doser sammen med anbefalt mengde insulin. Man kan legge inn at man kun vil ha varsel om man trenger mer enn en viss mengde insulin og denne innstillingen kan være forskjellig fra dag og natt.

Man kan få forslag til mengde karbohydrater som bør inntas for å unngå å bli lav.

Man kan i appen legge til klokkeslett og type langsomtvirkende insulin og få påminnelse om å sette denne.

Man kan huke av for at varslene kan overstyre telefoninnstillingene.

Man kan koble til InPen reports i Carelink, Medtronic CGM og Apple health.

Man kan koble til InPen via bluetooth og insulindosene vil da logges iautomatisk så lenge man bruker InPen og denne er innenfor bluetoothavstand fra mobiltelefon og gir da oversikt over aktiv insulin

Simplera app og alarmer

 

Har alarm for høy(5,6–22,2 mmol/l)), lav(3,3–5,0 mmol/l), kritisk lav(3,0 mmol/l og er obligatorisk), raskt stigende, raskt fallende, snart akutt høy og snart akutt lav. Har også utsatt høy alarm og utsatt lav alarm. Kan ha ulik alarmgrense for dag og natt

Mulig å skru av alarmer unntatt kritisk lav (3,0 mmol/l)

Mulighet til å legge til hendelsesmarkører (trening, måltider og insulindosering)

Mulighet for å overstyre telefonens lydinnstillinger (f. eks. få alarm med lyd fra Simplera app, selv om telefonen ellers står på lydløs)

Mulighet for å sette på max volum om natten.

Varighet

7 dager

Kalibrering Ingen
CGM

Sender og sensor i ett

Oppdateres hvert 5. minutt.

Sender kontinuerlig til mottaker

Oppvarmingstid 2 timer

Avlesning

Care Link

Mye informasjon om historikk også i InPen appen.

Smartklokke

Kompatibel med Apple Watch og kan på denne se kontinuerlig CGM graf. Ellers ikke mulig å se CGM graf på smartklokken

Kan kun se alarmer på kompatible smartklokker, resten må ses i app på mobiltelefon

Følgerfunksjon

Følgere kan se real tid CGM graf via Carelink Connect appen. Inntil 5 følgere.

Størrelse 28,64 x 28,64 x 4,77 mm
Firmaoppgitt MARD verdi

10,2 % voksne, 10,9 % barn.

13,2 % 2–6 år (13,6 % rumpe)

MAPS ID: 530150-055 (medtronic-diabetes.com)

 

For hvem?

Brukere som ikke når sine mål med Prioritet 1 eller 2, eller der man tenker at prioritet 1 og 2 ikke vil tilfredstille de medisinske behovene godt nok. De medisinske behovene som gjør at man må avvike fra prioritering må dokumenteres i journal og/eller søknad til BHM.

 • Behov for CGM med flere alarmfunksjoner enn det som finnes i prioritet 1 og 2. Ved medisinsk behov for avanserte alarmfunksjoner, er dette billigere alternativ enn prioritet 4.
 • Brukere med «impaired unawareness of hypoglykemia» som ønsker og har behov for mer avanserte alarmfunksjoner.
 • Brukere med stor angst for føling og/eller ikke våkner av alarmene, kan ha nytte av flere alarmer og mulighet for å ha høy lyd om natten, alarm for raskt fallende vevsglukose, varsel før lave glukoseverdier, ved lav og ved kritisk lave glukoseverdier.
 • Brukere som har behov for å kunne ha ulike alarm grenser for dag og natt.
 • Brukere med behov for utsatt høy alarm.

 

Mulige utfordringer

 • Bortsett fra på Apple Watch, kan man kun se alarmer på kompatible smartklokker, resten må ses i app på mobiltelefon.
 • Har ikke egen mottaker.
 • Varigheten er kortere enn prioritet 1 og 2 (7 dager versus 14 dager).
 • Sensoren er litt større enn prioritet 1 og 2.
 • Prisen er betydelig høyere enn prioritet 1 og 2.
 • Kan påvirkes av paracetamol og hydroksyurea.

 

Linker til opplæring/info fra medtronic

Prioritet 4 - Dexcom G7 

Prioritet 4 - Dexcom G7

 

Dexcom G7
Ca.pris 30000 kr
Godkjent for > 2 år, inklusiv gravide med diabetes mellitus.
Mottaker Egen mottaker eller app.
App

Dexcom G7 har 4 ulike tidsintervaller for å kunne se grafen tydeligere etter hvilket behov man har (feks det siste døgnet, natten eller timen).

Mulighet til å legge til hendelsesmarkører (trening, måltider og insulindosering).

Er kompatibel med VoiceOver og Siri for Apple og TalkBack for Android for personer med synshemming.

Man kan i appen se en oversikt over tid i målområdet, andel lave glukoseverdier, høye glukoseverdier, gjennomsnitt glukoseverdi osv for siste 3, 7, 14, 30 eller 90 dager.

Alarmer

Har alarm for høy, lav, 3,1 alarm(er obligatorisk), raskt stigende, raskt fallende, snart akutt høy og snart akutt lav.

Hyporepeat alarm.

Kan aktivere varslingsplan kan også aktiveres med mulighet for å sette feks. ulike alarmgrenser for dag og natt og for ulike ukedager. Mulighet for å lage 2 ulike varslingsplaner med mulighet for å ha ulike alarmgrenser gjennom døgnet og på ulike ukedager.

Alle alarmer kan settes på repitisjon etter ønsket tid

Mulighet for nivågrense på raskt fallende og stigende glukoseverdier.

Mulighet for å innstille utsatt høy alarm.

Alarmlydene kan tilpasses individuelt i appen slik at man ut i fra lyden i seg selv, vet hvilket varsel det er uten å se på mobilen.

Hyporepeat alarmen i mottaker kan gjenta alarm hvert 5.sekund (mot hvert 5. minutt i appen). Har høy lyd som gjør det vanskeligere å sove seg gjennom alarm.

Kan aktivere stillemodus, slik at det alarmeres kun ved vibrasjon istedenfor å lage lyd. Kan være på hele tiden eller et visst antall timer.

Varighet

10 dager + 12 timer flex

kalibrering ingen. Valgfri kalibrering. Man kan feks kalibrere om man ønsker for å redde inn en sensor som vrker feilkalibrert fra fabrikken eller om man har mistet kalibreringskoden.
CGM

Sender og sensor i ett.

Oppdateres hvert 5. minutt.

Sender kontinuerlig til mottaker

Oppvarmingstid under 30 min.

Avlesning

Dexcom G7 mottaker- Kan også her få en oversikt over tid i målområdet, andel lave glukoseverdier, høye glukoseverdier, gjennomsnitt glukoseverdi osv for siste 3, 7, 14, 30 eller 90 dager.

Dexcom G7 app- Får oversikt over tid i målområdet, andel lave glukoseverdier, høye glukoseverdier, gjennomsnitt glukoseverdi osv for siste 3, 7, 14, 30 eller 90 dager.

Glooko- Dexcom G7 app kan kobles til glooko og gjennom glooko kan bruker dele data med klinikk.

Clarity - kan få en detaljert oversikt over vevsglukosesituasjonen til enhver tid (time in range, estimert HbA1c osv.). Kan lage standardiserte rapporter som kan sendes videre via en PDF-fil til klinikk/andre.

Smartklokke

Kan se CGM graf forløpende på kompatible smartklokker

Får også opp alarmer her

Følgerfunksjon

Følgere (inntil 10) kan via følgerfunksjon se glukoseverdiene i nåtid og motta alarmer.

Hver følger kan følge inntil 10 stk. Følgere kan sette opp sine egene alarmgrenser. Kan feks skru lavalarm helt ned til 2,2. Delingsfunksjonen kan skrus av og på.

Størrelse 24,1 x 27.4 x 4.7 mm
Firmaoppgitt MARD verdi

8,2 % voksne (9,1 % mage)

8,1 % barn (9,0 % mage)

 

For hvem?

Brukere som ikke når sine mål med Prioritet 1, 2 eller 3 eller der man tenker at prioritet 1, 2 eller 3 ikke vil tilfredstille de medisinske behovene godt nok. De medisinske behovene som gjør at man må avvike fra prioritering må dokumenteres i journal og/eller søknad til BHM.

 • Brukere som både har behov for egen mottaker og avanserte alarmfunksjoner.
 • Brukere som har behov for avanserte alarmfunksjoner og bruker jevnlig paracetamol.
 • Brukere med «impaired unawareness of hypoglykemia» kan ha behov for mer avanserte alarmfunksjoner.
 • Brukere med stor angst for føling og/eller ikke våkner av alarmene, kan ha nytte av flere alarmer som «lav alarmen» med høy lyd, alarm for raskt fallende vevsglukose, «3,1 alarm», «low soon alert» , hyporepeat alarm og ha mulighet for å bruke følgerfunksjon.
 • Brukere som har behov for å kunne lage egne alarmplaner med feks ulike alarm grenser gjennom døgnet og på ulike ukedager.
 • Brukere med behov for å kunne ha nivågrense på raskt fallende eller stigende glukose verdier.
 • Brukere med behov for utsatt høy alarm.

 

Mulige utfordringer

 • Sensoren med sender er litt større enn prioritet 1 og 2.
 • Varigheten er kortere enn prioritet 1 og 2 (10 dager vs. 14 dager}.
 • Prisen er betydelig høyere enn prioritet 1 og 2 og noe høyere enn prioritet 3.
 • Medikament interaksjon med hydroksyurea.

 

Linker til opplæring/info fra Nordic Infu Care