Delkontrakt 3-Ny avtale 1.januar 2024: Frittstående kontrinuerlig vevsglukosemålere (CGM)

13.02.2024Versjon 0.15Forfatter: Marianne Höglund, Tore Julsrud Berg

Generelt 

Frittstående CGM i prioritert rekkefølge

Består av forskjellige frittstående CGM-systemer som brukes uavhengig av insulinpumpe. Her har en valgt forskjellige systemer i en prioritert rangering på grunn av de ganske ulike produktegenskapene.

Viser til dokumentet Praktisering av delkontrakt 3 - frittstående CGM pdf.pdf der det ligger føringene fra de regionale fagdirektørene og fra Beslutningsforum er samlet sammen med faglige vurderinger fra faggruppen i sykehusinnkjøp.

 

 

Anbefalt at man også leser om CGM plassering og nøyaktighet, bruk av app og kommunikasjonsbrudd og behandlingsmål under Bakgrunn.

 

Hvordan dele data med klinikk i "Glooko"? Se egen video fra Norsk diabetes senter. https://www.youtube.com/watch?v=dWpJskpSW4E

 

Prioritet 1: FreeStyle Libre 3  

Prioritet 1. Abbot- FreeStyle Libre 3

 

 

 

 

Freestyle Libre 3
Mottaker App eller egen mottaker
Alarmer

Valgfritt. Alle alarmer har av som standard

Høy(6,7-22,2 mmol/l), lav (3,3-5,6 mmol/l) og tapt signal

Overstyr ikke forstyrr er mulig for alle alarmer.

Hvis man kvitterer ut en alarm vil man ikke få ny alarm før ved ny hendelse (som Libre 2), men kan aktivt sette inn en påminnelse.

Dersom alarm ignoreres, vil ny alarm avgis etter 5 minutter.

Ved varsel under 3,9 kan alarmen utsettes med en påminnelse etter 15 eller 30 minutter, ved varsel over 13,6 kan alarmen utsettes med med påminnelse etter 1 eller 2 timer.

 

Varighet

Sender og sensor i ett

14 dager

kalibrering Ingen
CGM

Opdateres hvert minutt

Kontinuerlig vevsglukosegraf 12 timer tilbake uten at en må scanne

Oppvarmingstid 1 time

Avlesning

Mye informasjon i selve appen

Libre view

Smartklokke Får kun opp alarmer med verdi og trendpil, får ikke opp kontinuerlig graf
Følgerfunksjon

Inntil 20 følgere.

Kan se CGM verdiene i realtid og få alarmer for høy, lav og ingen nylige data. Følgerne kan sette egne alarmgrenser uavhengig av brukers.

Størrelse

21 x 2,9 mm

2,9 mm tykk-mindre fare for kompresjonslave

Mindre diameter sammenlignet med libre 2

mindre aplikator

 

Firmaoppgitt MARD verdi 7,8%

 

 

 

KRAV TIL BRUKER. HVEM EGNER DETTE SYSTEMET SEG FOR

 • Behov for CGM, men ikke behov for avanserte alarmer
 • Ønsker å ha en minst mulig sensor.
 • Ønske om å ha sensor med lang virketid.
 • Behov for følgerfunksjon med CGM i realtid
 • Behov for egen mottaker

 

HVORDAN FUNGERER DET

 • Man ser glukoseverdiene i Freestyle libre 3 app. Har også mulighet for egen mottaker.
 • Trenger ikke scanne for å få opp CGM verdier.
 • Oppdateres hvert minutt
 • Fine rapporter i appen med daglig mønster, tid innenfor målområdet (mulighet for å tilpasse området eller velge standard 3,9-10 mmol/l), hendelser med lav glukose, gjennomsnittlig glukose, daglig graf, GMI og sensorbruk.

 

FORDELER

 • Må ikke kalibreres
 • Liten og dermed lett å skjule
 • Tynn- mindre fare for kompresjonslave (altså falske lave verdier pga kompresjon av sender og sensor)
 • 14 dagers varighet.
 • Mulig å skru av og på alarmene for høy og lav.
 • Billig sammenlignet med andre CGM målere.
 • Mulighet for å koble til app på mobiltelefonen.
 • Mottaker fungerer også som et blodsukkerapparat.
 • Har mulighet for følgerfunksjon for opptil 20 personer.
 • Følgere kan se CGM verdiene og graf i realtid
 • Følgere kan få alarmer for høy, lav og ingen data hvis man bruker app som monitor.
 • Følgerne kan ha egne alarmnivåer uavhengig av brukers.
 • Freestyle Libre 3 er kompatibel med VoiceOver for Apple og TalkBack for Android for personer med synshemming.

 

MULIGE UTFORDRINGER:

 • Begrenset alarmfunksjon. Finnes bare alarm for høy glukose, lav glukose og tapt signal.
 • Kan ikke se CGM graf på smartklokker. Kan kun få opp alarmer med verdi og trendpil på kompatibel smartklokke.

 

NØYAKTIGHET

Firmaoppgitt MARD

7,8% for libre 3 (voksne 7,6%, barn 6-17 år 8,7%, barn 4-5 år 10,1%)

Prioritet 2- Abbot Freestyle libre 2. 

Prioritet 2: Freestyle libre 2

 

 

 

 

 

Freestyle libre 2
Mottaker Mobil app eller egen mottaker
Alarmer

Valgfritt. Alle alarmer har av som standard.

Høy (6,7-22,2), lav (3,3-5,6) og tapt signal.

Overstyr ikke forstyrr er mulig for alle alarmer ved bruk av app.

Dersom alarm har blitt anerkjent/kvittert ut, vil det ikke avgis ny alarm før glukosenivået har vært utenfor valgt nivå for alarmer. Dersom alarm ignoreres, vil ny alarm avgis etter 5 minutter. Ved varsel under 3,9, kan alarmen utsettes med påminnelse etter 15 eller 30 minutter, ved varsel over 13,6 kan alarmen utsettes med påminnelse etter 1 eller 2 timer.

Varighet 14 dager
Kalibrering Ingen
CGM

Oppdateres hvert minutt i appen.

Oppvarmingstid 1 time

Avlesning

Mottaker med mye informasjon om historikk.

Også mye informasjon om historikk i appen.

Kan leses av i Libre View.

Smartklokke Hvis man bruker mobil app, kan man få opp alarmer på kompatible smartklokker.
Følgerfunksjon

Hvis man bruker app som mottaker kan man ha følgerfunksjon med inntil 20 følgere.

Følgerne kan se kontinuerlig vevsglukosegraf og få opp varslinger.

Størrelse 35 x 5 mm
Firmaoppgitt MARD verdi 9,3%

 

KRAV TIL BRUKER. HVEM EGNER DETTE SYSTEMET SEG FOR

 • Behov for CGM, men ikke behov for avanserte alarmer
 • Ønske om å ha sensor med lang virketid.
 • Behov for følgerfunksjon med CGM i realtid
 • Behov for egen mottaker

 

HVORDAN FUNGERER DET

 • Man ser glukoseverdiene i Freestyle libre 2 app. Har også mulighet for egen mottaker.
 • Trenger ikke scanne for å få opp CGM verdier når man bruker appen.
 • Oppdateres hvert minutt
 • Fine rapporter i appen med daglig mønster, tid innenfor målområdet (mulighet for å tilpasse området eller velge standard 3,9-10 mmol/l), hendelser med lav glukose, gjennomsnittlig glukose, daglig graf, GMI og sensorbruk.

 

FORDELER

 • Må ikke kalibreres
 • Liten og dermed lett å skjule
 • Tynn- mindre fare for kompresjonslave (altså falske lave verdier pga kompresjon av sender og sensor)
 • 14 dagers varighet.
 • Mulig å skru av og på alarmene for høy og lav.
 • Billig sammenlignet med andre CGM målere.
 • Mulighet for å koble til app på mobiltelefonen.
 • Mottaker fungerer også som et blodsukkerapparat.
 • Har mulighet for følgerfunksjon for opptil 20 personer hvis appen brukes.
 • Følgere kan se CGM verdiene og graf i realtid
 • Følgere kan få alarmer for høy, lav og ingen data hvis man bruker app som monitor.
 • Følgerne kan ha egne alarmnivåer uavhengig av brukers.
 • Freestyle Libre 2 er kompatibel med VoiceOver for Apple og TalkBack for Android for personer med synshemming når appen brukes.

 

MULIGE UTFORDRINGER:

 • Begrenset alarmfunksjon. Finnes bare alarm for høy glukose, lav glukose og tapt signal.
 • Kan ikke se CGM graf på smartklokker. Kan kun få opp alarmer med verdi og trendpil på kompatibel smartklokke.

 

NØYAKTIGHET

Firmaoppgitt MARD

9,3% for libre 2 (voksne 9,2%, barn 9,7%)

Prioritet 3: Simplera 

Prioritet 3.Simplera

 

 

 

Simplera
Mottaker Simplera app
Alarmer

Har alarm for høy(5,6-22,2 mmol/l)), lav(3,3-5,0 mmol/l), kritisk lav(3,0 mmol/l og er obligatorisk), raskt stigende, raskt fallende, snart akutt høy og snart akutt lav. Har også utsatt høy alarm og utsatt lav alarm.

Varighet

7 dager

kalibrering ingen
CGM

Oppdateres hvert 5.minutt.

Sender kontinuerlig til mottaker

Oppvarmingstid 2 timer

Avlesning

Care Link

Smartklokke

Kompatibel med Apple Watch og kan på denne se kontinuerlig CGM graf. Ellers ikke mulig å se CGM graf på smartklokken

Kan kun se alarmer på kompatible smartklokker, resten må ses i app på mobiltelefon

Følgerfunksjon

Følgere kan se real tid CGM graf via Carelink Connect appen.

 

Størrelse 28,64 x 28,64 x 4,77 mm
Firmaoppgitt MARD verdi 10,2% voksne, 10,9% barn.

 

KRAV TIL BRUKER. HVEM EGNER DETTE SYSTEMET SEG FOR

 • Behov for CGM med flere alarmfunksjoner enn det som finnes i prioritet 1 og 2

 

HVORDAN FUNGERER DET

 • Ingen kalibreringer
 • 7 dager varighet.
 • Oppvarmingstid: 2 timer
 • Plassering: arm (eller mage)
 • Simplera app
 • InPen app dersom man ønsker å kombinere med digital insulinpen.
 • Høy og lav alarm
 • 1 time prediktiv glukose alarm
 • Egne alarmer i InPen appen.
 • Kan kobles med In-Pen (digital insulinpen) når denne kommer til Norge.

 

FORDELER:

 • Kan kombineres med In-Pen og InPen appen.
 • Smart bolus kalkulator i In-Pen appen som kan gi doseringsråd.
 • Har mange ulike alarmer funksjoner (høy, lav, kritisk lav, raskt stigende, raskt fallende, snart akutt høy og snart akutt lav)

 

MULIGE UTFORDRINGER:

 • Kan se realtid CGM på Apple watch på andre smartklokker kan man ikke se realtid CGM.
 • Bortsett fra på Apple Watch, kan man kun se alarmer på kompatible smartklokker, resten må ses i app på mobiltelefon
 • Har ikke egen mottaker
 • Kan påvirkes av paracetamol og hydroksyurea.

 

NØYAKTIGHET

Firmaoppgitt MARD er:

10,2% voksne

10,9% barn

 

Prioritet 4: Dexcom G7 

Prioritet 4: Dexcom G7

 

Dexcom G7
Mottaker Egen mottaker eller app.
Alarmer

Har alarm for høy, lav, 3,1 alarm(er obligatorisk), raskt stigende, raskt fallende, snart akutt høy og snart akutt lav.

Hyporepeat alarm.

Kan aktivere varslingsplan kan også aktiveres med mulighet for å sette feks. ulike alarmgrenser for dag og natt og for ulike ukedager. Kan ha 2 ulike varslingsplaner.

Alle alarmer kan settes på repitisjon etter ønsket tid

Mulighet for nivågrense på raskt fallende og stigende glukoseverdier.

Mulighet for å innstille utsatt høy alarm.

Alarmlydene kan tilpasses individuelt i appen slik at man ut i fra lyden i seg selv, vet hvilket varsel det er uten å se på mobilen.

Hyporepeat alarmen i mottaker kan gjenta alarm hvert 5.sekund (mot hvert 5.minutt i appen).

Kan aktivere stillemodus, slik at det alarmeres kun ved vibrasjon istedenfor å lage lyd. Kan være på hele tiden eller et visst antall timer.

Varighet

10 dager

kalibrering ingen. Valgfri kalibrering. Man kan feks kalibrere om man ønsker for å redde inn en sensor som vrker feilkalibrert fra fabrikken eller om man har mistet kalibreringskoden.
CGM

Oppdateres hvert 5.minutt.

Sender kontinuerlig til mottaker

Oppvarmingstid under 30 min.

Avlesning

Glooko

Clarity

Smartklokke

Kan se CGM graf forløpende på kompatible smartklokker

Får også opp alarmer her

Følgerfunksjon

Følgere (inntil 10) kan via følgerfunksjon se glukoseverdiene i nåtid og motta alarmer.

Hver følger kan følge inntil 10 stk. Følgere kan sette opp sine egene alarmgrenser. Kan feks skru lavalarm helt ned til 2,2. Delingsfunksjonen kan skrus av og på.

Størrelse 24,1 x 27.4 x 4.7 mm
Firmaoppgitt MARD verdi

8,2 % voksne

8,1 % barn

 

HVORDAN FUNGERER DEN

 • Ferdig kalibrerte sensorer med varighet 10 dager + 12 timer flex
 • Mange muligheter for å innstille alarmer. Systemet har alarmer for høy, lav, raskt stigende, raskt fallende glukoseverdier. Har også prediktive alarmer, dvs. du kan få alarm når systemet tror du kommer til å bli lav i nærmeste fremtid. Systemet har også repeterende alarm (hyporepeat) som gjør det vanskeligere å sove seg gjennom en lav alarm. Har også mulighet for å sette nivågrense for raskt fallende og stigende glukoseverdier og mulighet for å ha utsatt høy alarm.
 • Varslingsplan kan slås på og gjøre det mulig å ha ulike alarmgrenser gjennom døgnet. Feks kan man da ha lavere alarmgrense for natten i forhold til dagen og for ulike ukedager.
 • Følgere (inntil 10) kan via følgerfunksjon se glukoseverdiene i nåtid og motta alarmer. Følgere kan sette opp sine egne alarmgrenser.
 • Godt opplæringssystem.
 • Dexcom G7 har 4 ulike tidsintervaller for å kunne se grafen tydeligere etter hvilket behov man har (feks det siste døgnet, natten eller timen).

 

FORDELER

 • Ferdig kalibrert fra fabrikken.
 • Varighet på sensor er 10 dager
 • Ingen legemiddel interaksjoner (bortsett fra hydroksyurea)
 • Kan kobles opp mot smartklokke.
 • App for mobiltelefon eller egen mottaker benyttes.
 • Har en følger-app der de som følger kan se CGM verdiene i nåtid og blir varslet dersom høy, lav osv. Man har tilgang til hele oversikten.
 • Mulighet for å lage 2 ulike varslingsplaner med mulighet for å ha ulike alarmgrenser gjennom døgnet og på ulike ukedager.
 • Mulighet for å aktivere utsatt høy alarm
 • Mulighet for å sette nivågrense for raskt fallende og stigenede glukoseverdier.
 • Hypo-repeat alarmen fordel for de med dårlig hørsel, og det er vanskeligere å sove seg gjennom lav alarm.
 • Dexcom G7 er kompatibel med VoiceOver og Siri for Apple og TalkBack for Android for personer med synshemming.
 • Ved hjelp av annen app (CLARITY), får man en detaljert oversikt over vevsglukosesituasjonen til enhver tid (time in range, estimert HbA1c osv.). Det kan enkelt lages standardiserte rapporter som kan sendes videre via en PDF-fil til andre. Får også opp TIR i både mottaker og app.
 • Godkjent for barn fra 2 år og oppover og for gravide.

 

MULIGE UTFORDRINGER:

 • Sensoren med sender er litt større enn Freestyle Libre 2 og 3.
 • Varigheten er kortere enn Freestyle Libre 2 og 3 (10 dager vs. 14 dager}.
 • Prisen er betydelig høyere enn Freestyle Libre 2 og 3 og noe høyere enn Simplera

 

FOR HVEM

 • Pasienter som både har behov for egen mottaker og avanserte alarmfunksjoner
 • Pasienter med «impaired unawareness of hypoglykemia» som har behov for mer avanserte alarmfunksjoner
 • Pasienter med stor angst for føling og/eller ikke våkner av alarmene, vil kunne ha nytte av flere alarmer som «lav alarmen» med høy lyd, alarm for raskt fallende vevsglukose, «3,1 alarm», «low soon alert» , hyporepeat alarm og ha mulighet for å bruke følgerfunksjon.
 • Pasienter som har behov for å kunne lage egne alarmplaner med feks ulike alarm grenser gjennom døgnet og på ulike ukedager.
 • Pasienter med behov for å kunne ha nivågrense på raskt fallende eller stigende glukose verdier.
 • Pasienter med behov for utsatt høy alarm.
 • Pasienter som ikke når sine mål med Prioritet 1 og 2 eller der man tenker at prioritet 1 og 2 ikke vil tilfredstille de medisinske behovene til pasienten.

 

NØYAKTIGHET OG MARD

Firmaoppgitt MARD verdi i brukermanualen i Norge er 8,2% for voksne og 8,1% for barn.