Urethraprøve

28.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

 

NB

Prøvetakingsutstyr 

Alinity multi-Collect kit eSwab

Tynn pensel

Tykk pensel

Veneria-PCR Dyrkning av gonokokker mm

Utførelse 

Penselen føres inn i urethra og roteres i 3-5 sekunder. Unngå vannlating i minst en time forut for prøvetakingen.

Prøvebehandling/forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.