Ketamin

23.01.2024Versjon 1.1

Generelt 

Ketamin

Ketamin er et medikament som brukes i anestesi, uten hemming av respirasjon eller sirkulasjon. Ketamin har i tillegg til anestetisk effekt også en sterk analgetisk effekt. Siden 2020 har esketamin vært godkjent i behandling av resistent depresjon. Det er rapportert eksperimentell bruk av ketamin som behandling av abstinensreaksjoner etter bruk av benzodiazepiner, alkohol og sentralstimulerende stoffer. Ketamin kan brukes som rusmiddel, og det er rapportert bruk av stoffet som "voldtektsdop".

 

I mindre doser har ketamin en avslappende effekt, i større doser rapporteres en følelse av dissosiasjon, hallusinasjoner og persepsjonsendringer. Ketamin har kort virketid (hos voksne T 1/2 ca.80 min). Halveringstiden kan forlenges ved samtidig bruk av benzodiazepiner. Ketamin inntas som i.v., i.m injeksjon (biotilgjengelighet 90%) eller nasalt (sniffing). Ved repetert bruk over tid oppnås raskt toleranse og craving. Stoffet kan påvises i urin 2-3 dager etter siste inntak, men er ikke en del av en standard basispakke ved alle laboratorier.

 

Ketamin brukt regelmessig over lengre tid kan i følge noen rapporter utløse abstinensreaksjoner, men det er motstridende synspunkter på dette. Følgende reaksjoner blir nevnt:

Craving (sug)

Stemningssvingninger

Angst

Nedstemthet

Fatigue

Kvalme

Tremor (skjelving)

Svetting

Hjertebank

Forhøyet kroppstemperatur

Forhøyet blodtrykk

Varighet av et slikt abstinenssyndrom blir anslått til 12-30 dager

 

Behandling bør være symptomrettet og medikamenter bør i utgangspunktet unngås pga risiko for uoversiktlige interaksjoner. Bruk av benzodiazepiner i en kortere periode (f.eks 30mg diazepam daglig i 3-5 dager) anses som trygt ved behandling av aktivering, men vil også kunne føre til forlenget halveringstid av ketamin.