Analyser

Treponema pallidum antistoff

23.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA Plasma.

Minimum 160 µL.

Utførende laboratorium 

Molde og Ålesund

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

 

Ved reaktivitetsendes prøven til utfyllende analyser ved St.Olav hospital

Svartid 

1-7 virkedager.

Tolkning 

Reaktive resultater i screeningtest undersøkes videre med TPPA, RPR og IgM.

 

Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de supplerende analysene.