Pasientinformasjon Artrittklinikk

13.10.2023Versjon 0.4Forfatter: Marte Bleikelia AlviniussenGodkjent av: Jannicke S. KarlengenGodkjent dato: 2023-07-05

Kjære pasient  

Du har i dag fått en diagnose og opplæring i den medisinen du skal starte med.
For å redusere risiko for leddskader er det viktig å få sykdommen din i remisjon (dempe all betennelse) eller i så lav aktivitet (så lite betennelse) som mulig, så raskt som mulig.
For å få til dette, er det vist at målstyrt behandling med hyppige kontroller er gunstig. Vi har derfor lagt opp til et slikt forløp. Du vil i starten komme til månedlige kontroller hos sykepleier eller revmatolog.
I «Artritt» forløpet vil du ved hver kontroll svare på spørsmål om leddgikt, dette gjøres på en pc. Vi vil også vurdere de aktuelle ledd med hensyn på ømhet og hevelse. Sammen med din og undersøker sin generelle opplevelse av din sykdomsaktivitet, vil vi regne ut en skår; CDAI. CDAI er et mål på sykdomsaktiviteten, og målet vil være at CDAI er så lav som mulig.
Etter ca. 3 måneder blir du innkalt til en tverrfaglig vurdering. Da vil du møte lege, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Det er ikke sikkert du i dag vil føle at du har behov for å møte alle i dette tverrfaglige teamet, men vi vet av erfaring at det er nyttig ved ny-diagnostisering av en leddgiktsykdom. Siden du skal innom fire fag-grupper, beregner vi ca.3 timer til denne kontrollen.
Etter ca. 6-12 måneder blir du innkalt til Revmaskole. Dette er en informasjonsdag for dere som ganske nylig har fått en leddgikts diagnose. Pårørende er hjertelig velkommen til å delta på denne dagen.
Skulle du ha noen spørsmål, eller tilstanden din skulle forverre seg, kan du ta kontakt med oss på telefon 67 500 800, mandag til fredag, fra kl. 09:00-11:00 og 12:00-14:00.

Informasjon om hvordan følge opp din revmatiske sykdom 

Ved oppbluss eller forverring av sykdommen:
Vurder situasjonen; skyldes dette din revmatiske sykdom? Eller kan det være andre årsaker? (har du andre sykdommer som kan gi forverring? Infeksjon?)Det er dessverre IKKE anledning til å møte direkte på poliklinikken. All øyeblikkelighjelp vurdering MÅ avtales i forkant. Ta telefonisk kontakt.Ta gjerne SR og CRP blodprøve hos fastlegen ved forverring og ha svarene tilgjengelige når du ringer oss.

 

Planlagt time:
Møt i tide! Det er viktig at du noterer deg tid for timen når du mottar brevet fra oss. SMS er KUN en påminnelse. Kan du ikke møte til timen, må du avbestille 24 timer før for ikke å bli belastet med gebyrer i forhold til dagens satser.
Ønsker du å forandre tidspunkt for timen, kontakt timebestillingen i god tid.

 

Fornying av resept:
Biologiske medisiner; revmatologene er de eneste som kan skrive ut resept på disse legemidlene. Ring i god tid før du går tom, så legges ny e-resept inn. Du må møte til oppsatte medikamentkontroller for å få fornyet resept. Vi er pålagt å følge gjeldende LIS- anbud. Dette kan medføre at du vil få en medisin med et annet navn, men virkestoffet er likt som original preparatet.
Methotrexate / Metex + annet; fastlegen fornyer disse
Sterke smertestillende; fastlegen fornyer.

 

Oppdatert medikament liste:
Ligger i kjernejournal, men kan fås som utskrift hos fastlegen. Medbringes til konsultasjoner. Har du hatt infeksjoner / brukt antibiotika? Begynt med nye medisiner? Forandret dose?

 

Bli så selvstendig som mulig:
Lag en kronologisk oversikt over sykdomshistorien din. Før «dagbok» med opp og nedturer, gjerne med dato, symptom og varighet, som du kan ta med til konsultasjoner. Da føler du deg tryggere og legen får lettere oversikt. Din subjektive vurdering av egen tilstand er viktig for oss! Ta også med andre medisinske hendelser og undersøkelser med hvor, hvem og hva. Dette vil gi deg en oversikt, og du har informasjonen tilgjengelig dersom det skulle bli aktuelt under konsultasjonen. Det er også lurt å notere ned spørsmål du har.

 

Registrering i GTI
Når du kommer til kontroller, eller starter med nye medisiner skal du selvrapportere i GTI (Go Treat It). Dette er et godt arbeidsredskap både for leger og sykepleiere, og gir oss raskt en oversikt over hvordan sykdommen har utviklet seg siden sist.

 

Vakttelefon sykepleier:
Vår vakttelefon er åpen mandag til fredag fra 09:00 -11:00 og 12:00-14:00. Du vil bli satt opp til en telefonkonsultasjon hos sykepleier som kan medføre en egenandel.
Ring 67 500 800 som vil sette deg over til revmatologisktimebestilling.

Nyttige nettadresser og telefonnummer  

  • Norsk Revmatiker forbund: Revmatiker.no

 

  • Spondyloartritt forbundet Norge: Spafo.no

 

  • Legeforeningen: legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/pasientinformasjon/

 

  • Norsk Fibromyalgiforbund: fibromyalgi.no

 

  • Nasjonal kompetanse-tjeneste for revmatologisk rehabilitering: NKRR.no

 

  • Oslo Universitetssykehus ⇒ seksjon for behandlingsreiser telefon: 90 55 92 90

 

  • Helseforum for kvinner: helseforumforkvinner.no

 

  • Nksr.no ⇒ Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer