Analyser

Chlamydia trachomatis DNA

10.04.2024Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om genital Chlamydia infeksjon (aktuell infeksjon, screening eller smitteoppsporing)
  • Konjungtivitt hos nyfødte
  • Behandlingsrefraktær konjungtivitt
  • Før terminasjon av svangerskap, eller andre prosedyrer som bryter cervikalbarrieren

 

Se også Veneriske og gynekologiske infeksjoner.

 

"Test of cure" (TOC) er ikke anbefalt rutinemessig.

Prøvemateriale 

Penselprøve fra:

 

Urin uten tilsetning

15-20 ml førstestråleurin tatt >1 time etter forrige vannlating. I transportglass uten borsyre.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

 

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Chlamydia trachomatis DNA.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

 

Positiv test ses gjerne 1-3 dager etter eksponering for Chlamydia trachomatis. Pasienter bør testes når de møter opp for prøvetaking, men om det er usikkerhet omkring en seksualkontakt innen de siste to uker bør det gjøres en repetert test to uker etter eksponering.

Svartid 

2-5 virkedager.

Merknader 

"Test of cure" (TOC) can være aktuelt hvis annen behandling enn førstelinjebehandling har vært gitt, ved graviditet, vedvarende symptomer, komplikasjoner, ved mistanke om non-compliance eller reeksponering, og ved ekstragenitale infeksjoner.

 

Dersom prøve fra anus/rektum, sårsekret eller biopsi blir positiv for Chlamydia trachomatis bør prøven undersøkes videre for serotypene L1-L3 som gir Lymfogranuloma venerum (LGV).

 

Chlamydia trachomatis er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A). Melding sendes fra laboratoriet. Kliniker trenger ikke sende inn skjema.

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.