Analyser

Acanthamoeba dyrkning

18.06.2021Versjon 2.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Klinisk mistanke om Acanthamoeba-keratitt etter bruk av kontaktlinser eller skader av hornhinnen
  • Forurensede kontaktlinsevæsker er en kilde
  • Acanthamoeba-keratitt er smertefult og gir ofte et karakteristisk hornhinneinfiltrat. Oftest er det gitt ordinær keratittbehandling med manglende respons

Prøvemateriale 

  • Corneaavskrap
  • Kontaktlinse og kontaktlinsevæske kan også være aktuelle prøvematerialer
  • Spinalvæske/hjernebiopsi ved klinisk mistanke om Acanthamoeba-encephalitt

Prøvetaking og behandling 

  • Biopsi/avskrap fra kornea sendes i sterilt rør tilsatt G2 buffer eller 0,2  ml sterilt saltvann
  • Hjernebiopsi sendes i sterilt rør tilsatt litt saltvann (for å forhindre uttørking)
  • Spinalvæske minimum 0,5 ml i sterilt glass uten tilsetning
  • EDTA blod ca. 2 ml

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvematerialet transporteres raskest mulig tilbake til mikrobiologisk avdeling for inkubering.

Transport i isoporbeholder.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning av acanthamoeba på spesialskål tilsatt E.coli-bakterier på agaroverflaten.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)