Teamleders sjekkliste

20.10.2022Versjon 0.13

Før pasienten ankommer 

 • Er alle i teamet på plass?
  • Alle melder seg med funksjon, fornavn og etternavn til loggfører ved ankomst

 

 • Briefing av teamet - tenk høyt!
  • MIST
  • Hvilket skadepanorama er sannsynlig?
  • Hvilke tiltak er aktuelle?

 

 • Info fra AMK
  • Er den oppdatert?
  • Har det kommet flere opplysninger?
  • Skal luftambulanse eller ambulanse kontaktes via nødnett?

 

 • Er alt utstyr klart?
  • Laryngoskop og annet intubasjonsutstyr
  • Kirurgisk utstyr, avhengig av rapporterte og mistenkte skader

 

 • Blodtransfusjon?
  • Bestille massiv transfusjonspakke?
   • 4 enheter fullblod, eller
   • 6 SAG + 6 plasma + 2 trombocyttkonsentrat
    • 6 SAG ligger i kjøleskap på traumestuen
  • Blodvarmere til massiv transfusjon står i hjørnene ved Traume 1 og Traume 3

 

 • Operasjonskapasitet
  • Har SOP fått beskjed?
  • Skal thoraxteamet varsles? (De har hjemmevakt)
  • ECMO-teamet?

 

 • Kjernejounal.
  • Finnes det kritisk informasjon på pasienten?
  • Pradaxa® og blødningssjokk?
   • Praxbind® på antidot-lageret i Akuttmottak

 

 • Verneutstyr.
  • Blyfrakk
  • Finn fram hansker og evt. briller