Postoperativ behandling etter keisersnitt

02.06.2022Versjon 10.3Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Minimum 3 timers overvåkning på postoperativ avdeling etter keisersnitt.

Væskebehandling 

Væskebehandling på indikasjon (blødning, kvalme etc.) Kvinnen får drikke så snart hun er i stand til det og spiser som regel vanlig kost samme dag.

Smertebehandling 

Paracetamol

 • 15mg/kg iv x 4 (max 1g x 4) Første dose gis peroperativt etter forløsning

eller

 • 20mg/kg po x 4 (max 1,5 g x 4)

 

Dexametason 0,15mg/kg iv gis peroperativt etter forløsning

NSAIDs

 • Voltaren 50 mg x 3 po. Første dose kan erstattes med ketorolak 30mg iv dersom blødningskontroll og godt kontrahert uterus.

 

Diamorfin spinalt eller epiduralt

 

Opioider v/behov

Morfin:

 • Førstevalg ved behandling med opioider.
 • Vanlig dosering: 1-3mg iv eller 5-10mg sc eller 10-20mg po.

 

Ketobemidon:

 • Ved nyresvikt eller bivirkning av morfin.
 • Morfin og ketobemidon er ekvipotente.

 

Oksykodon:

 • Ved nyresvikt eller bivirkning av morfin.
 • Oksykodon og morfin er tilnærmet ekvipotente gitt parenteralt.
 • Oksykodon er dobbelt så potent som morfin gitt enteralt.
  • (5 mg oksykodon tabl tilsvarer 10 mg morfin tabl)

 

Dersom pasienten har fått diamorfin spinalt eller epiduralt og likevel har behov for opioider iv postoperativt, må forlenget overvåkning vurderes.

Epidural analgesi med ropivakain på postoperativ avdeling:

 • Epidural smertelindring kan med fordel benyttes så lenge kvinnen ligger på postoperativ avdeling.
 • Ropivacain 2mg/ml bolus ved behov.
 • Epiduralkateteret fjernes etter avtale med anestesilege.

 

Epidural analgesi på barselavdelingen:

 • Epidural smertelindring på barselavdelingen er forbeholdt kvinner som er vanskelig å smertelindre på andre måter og epiduralkateteret bør legges i nedre thoracale nivå hos disse kvinnene for å unngå motorisk påvirkning av underekstremiteter.

 • Ropivacain 2mg/ml i CADD-pumpe. Infusjon 5-10 ml/time, bolus 5ml inntil 2 ganger pr time.
 • Infusjonshastigheten bør halveres før seponering.
 • Når urinkateteret fjernes, seponeres vanligvis epidural smertelindring. Viktig å kontrollere at kvinnen kan late vannet etter at urinkateteret er fjernet.
 • Første gang pasienten mobiliseres postoperativt må hun ha følge.

 

Mål for smertebehandling er VAS<4. All medikamentell behandling må individualiseres og ordineres av lege. Obs kontraindikasjoner i forhold til den enkelte pasient.

Tromboseprofylakse 

 • Elastiske bind på en underekstremitet fjernes like etter ankomst oppvåkningsavdelingen og på andre underekstremitet en halv time senere.
 • Fragmin skal ordineres av lege.
 • Elektive keisersnitt med kirurgi som eneste risikofaktor, skal ikke ha tromboseprofylakse
 • Vanlig dosering av Fragmin:
  • 5000 E 6 timer postoperativt
  • 7500 E 6 timer postoperativt dersom vekt over 90kg (ordineres som regel av operatør)

 

 • Når profylaktisk dose Fragmin er gitt, kan epiduralkateter tidligst fjernes etter 10 timer.
 • Når epiduralkateteret er fjernet, kan Fragmin tidligst settes etter 4 timer.