Onkocerkiasis

02.07.2023Versjon 0.5Forfatter: Kristian Tonby, Mogens Jensenius, Frank Olav Pettersen

Bakgrunn 

Forårsakes av Onchocerca volvulus: Afrika sør for Sahara (99 % av tilfellene), svært begrenset og fokal forekomst i Sør- og Mellom- Amerika. Vektorbåren: Simulium-fluen (black fly), biter på dagtid, forekommer langs elver.

Klinikk 

Symptomer grunnet mikrofilaria-migrasjon og døde mikrofilariae i hud og øyne.

 

Kutan affeksjon: Subkutane noduli (asymptomatiske) i huden der voksne mark har etablert seg. I tillegg intenst kløende små papler som reaksjon på døde mikrofilariae, eksantem, fortykking, atrofi og hypopigmentering av huden.

 

Øyeaffeksjon: keratitt, pannus, iridocyklitt og chorioretinitt. Kan føre til blindhet. Høyest risiko ved noduli på hodet.

Diagnostikk 

Blodprøver: Moderat eosinofili. Filariaserologi (ELISA; utføres ved mikrobiologisk avd, UNN), har høy sensitivitet; negativt svar har høy negativ predikativ verdi.

 

Skin snip: Epikutant (uten å framkalle blødning) fra papler gjerne i nærheten av subkutane knuter eller over benete prominenser uten bruk av anestetika. Løft opp huden med en nål og skjær av «toppen». Ta minst 6 prøver. Skin snip legges i saltvann under mikroskop: påvisning av levende mikrofilarier (svømmer ut fra biopsien i løpet av få minutter og innen 24 timer).

 

PCR er mer sensitiv enn mikroskopi, særlig hvis personen kommer fra områder der massebehandling er gjennomført, uføres ved Statens Serum Institut, København

 

Mikrobiom-analyse (16S/18S generell bakterie-, sopp- og parasitt-PCR) ved Statens Serum Institut, København.

 

Øyeundersøkelse i spaltelampe.

Behandling 

Doksycyklin 100 mg x 2 i 6 uker (dreper Wolbachia-bakterier i voksne mark som derved blir sterile) pluss ivermektin (Scatol®) 6-12 mg på fastende mage som engangsdose ca. 4 måneder etter doxycyklin-kur. Koinfeksjon med loiasis hos pasienter fra endemiske områder må utelukkes før ivermektin. Ivermektin dreper mikrofilariae, men ikke voksne mark. Ved øyeaffeksjon forbehandling med prednisolon.

 

Subkutane knuter lokalisert på hode og i nakke bør fjernes kirurgisk (pga. risiko for øyeaffeksjon). Noduli som er kosmetisk eller mekanisk plagsomme kan også fjernes.