Hospitanter

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Ragnvald Ljones Brekke og Henning Onarheim

Generelt 

Brannskadeavdelingen har ofte hospitanter fra andre sykehus, oftest kirurger, leger i Forsvaret, (spesial-)sykepleiere og fysioterapeuter. Hospiteringsperiodene er vanligvis fra en dag og inntil en uke.

 

Helsepersonell med ønske om å hospitere bes i god tid sende en forespørsel til avdelingsoverlege Ragnvald Ljones Brekke (for kirurger), overlege/professor Anne Berit Guttormsen (for anestesileger), avdelingssykepleier Liv Hege F. Hilt (for sykepleiere) og fysioterapeut Cathrine Sivertsen (for fysioterapeuter), slik at en kan få avklaret om ønsket tidspunkt passer og at kontaktperson er tilstede til å ta seg av hospitanten(e).