Dokumentasjon ved sårstell

17.02.2020Versjon 1.1Forfatter: Henning Onarheim, Janne Skiftesvik, Grete Thormodsæter Fitjar og Ragnvald Ljones Brekke

Generelt 

I tillegg til vanlig dokumentasjon (lege- og sykepleienotater i DIPS, føring av elektronisk kurve (p.t. ICIP, fremtidig: MEONA) er det noen forhold mer spesielle for Brannskadeavdelingen.

Sårstell med anestesi 

Ved sårstell med anestesi føres det fortsatt anestesikurve (på papir).

 

Anestesier skal også (i ettertid) registreres i Orbit, og det er da essensielt at følgende er utfylt på anestesiskjema:

 • Navnelapp
 • Dato og -år
 • Anestesilege (navn og fire-tegnskode) (leselig: blokkbokstaver !)
 • Anestesistart- og slutt (hh:mm)
 • Anestesisykepleier
 • Inngrep (sårstell ved brannskade, innleggelse av SVK (barn), Nexobrid-behandling, evt. annet (spesifiser))
 • Navn på kirurg(er) som evt. deltok i sårstellet
 • Antall sykepleiere engasjert med sårstell
 • Luftvei (ingen/svelgtube/larynxmaske/tube/trachealkanyle)
 • Observasjoner (BT, puls, SpO2, EtCO2)
 • Medikamenter og dose gitt
 • Vekt (hvis veiet underveis)

Noter også kort på kurven hvis det har vært behov for å kjevetak for å holde fri luft eller å ventilere med bag-maske.

Sårstell uten anestesi 

Også sårstell uten anestesi skal registreres i Orbit. Det er da nødvendig at en på skjemaet "Orbit registrering av sårstell på BSA uten anestesipersonell" fyller ut med:

 • Navnelapp, og
 • krysser ut i de relevante rubrikker

 Spesielt viktig er å få med start- og slutt-tidspunkt (hh:mm).

Sårprosedyre 

På arket Sårprosedyre noteres etter hvert sårstell:

 1. Hva har en brukt til rengjøring
 2. Hva er lagt på (bandasjemateriell og eventuelt middel til lokalbehandling)
 3. Tidspunkt for neste sårstell og hva som da skal stelles.

Sårenes utseende dokumenteres i DIPS.