Diagnosekoder

15.11.2016Versjon 1.0

A-C 

A

Abdominalsmerter R10.4

Abscess

- anal K61.0

- cerebral G06.0

- hud INA L02.9

Acidose diabetisk E87.2

Acne uspes INA L70.9

Adams-Stokes anfall I45.9

Addisons sykdom INA E27.1

Adheranseileus K66.0

Adipositas uspes INA E66.9

Afasi uspes INA R47.0

Affektiv lidelse

-bipolar INA F31.9

-depressiv episode F32.9

-dystymi F34.1

Agranulocytose D70

AIDS B24

Akutt

–forvirring F06

- funksjonssvikt R53

- glomerulonefritt N00.9

Alkalose E87.3

Alkohol

-abstinens F10.3

-akutt intox F10.0

-avhengighet F10.2

-delir F10.4

-misbruk F10.1

Alkoholisk

-fettlever K70.0

-gastritt K29.2

-hepatitt K70.1

-levercirrhose K70.3

Alkoholisme F10.2

Allergisk reaksjon

-uspes T78.4

-legemiddel T88.7

Alveolitt, uspes INA J67.9

Alzheimers demens F00.9

Amyloidose uspes INA E85.9

Anafylaktisk sjokk INA T78.2

Analfissur uspes INA K60.2

Anemi

- aplastisk D61.9

- B12 mangel D51.9

- hemolytisk ervervet uspes INA D59.9

- hemolytisk arvelig uspes INA D58.9

- jernmangel D50.9

- posthemoragisk,

- akutt D62

- kronisk D50.0

-uspes INA D64.9

Angina pectoris

-INA I20.9

-spasmeangina I21.1

-ustabil I20.0

Angiopati

-i colon K55.2

-arvelig hemoragisk I78.0

Angst, uspesifisert F41.9

-fobisk F40.9

Anoksisk hjerneskade G93.1

Anorexia R63.0

-nervosa F50.0

Aortaaneurisme

-abdominalt I71.4

-dissekerende I71.0

-torakalt I71.2

-rumpert (abd.-) I71.3

Aortainsuffisiens (revm.) I06.1

Aortainsuffisiens I35.1

Aortaklaffefeil uspes INA I35.9

Aortastenose (revm.) I06.0

Aortastenose (ikke revm.) I35.0

Apopleksi, se hjerneslag

ARDS J80

Arteriell emboli

Arytmi INA I49.9

Asbestose J61

Ascites uspes R18

Aspirasjonspneumoni J69.0

Asteni

-senil R54

-uspes R53

Astma

-akutt alvorlig J46

-uspes J45.9

Atelektase J98.1

Aterosklerose,

-ekstr. I70.2

-generell I70.9

Aterosklerotisk hjertesykdom I25.1

Atrieflimmer/flutter I48

AV-blokk grad I-II I44.1

AV-blokk grad III I44.2

 

B

B1(tiamin)-mangel E51.9

B12-mangel E53.8

Bakteriemi uspes INA A49.9

Bakteriuri R82.7

Balanitt N48.1

Bechterew sykdom M45

Benign svulst

-hud D23.9

-endetarm D12.8

-lever D13.4

-galle D13.5

-tykktarm D12.6

-ventrikkel D13.1

-øsofagus D13.0

Bevisstløshet INA R40.2

Bivirkning av legemiddel INA

-obs/mistanke Z03.6

-riktig middel og –dose T88.7

Blødning IKA R58

Borreliose A69.2

Brokk uspes lyske K40.9

Bronkiektasi uspes INA J47

Bronkitt,

-akutt uspes J20.9

-kronisk uspes J42

-uspes INA J40

Bronkopneumo uspes INA J18.0

Brystsmerter INA R07.4

Bulemia nervosa F50.2

Bursitt INA M71.9

B-vit mangel E53.9

 

C

C-vitaminmangel E54

Cancer

- ani uspes C21.0

- cerebri uspes C71.9

- cervicis uteri uspes C53.9

- coli uspes C18.9

corporis uteri C54.9

- hepatis (primær) C22.0

- hepatis uspes C22.9

- i knokler/ leddbrusk INA C41.9

- i binde- og bløtvev INA C49.9

- i galleveier uspes C24.9

- laryngis uspes C32.9

- mammae C50.9

- ovarii C56

- pancreatis C25.9

- parathyreoideae C75

- peritoneum C48.2

- prostatae C61

- pulm/bronchus uspes C34.9

- recti C20

- renis uspes C64

- testis uspes C62.9

- thyreoidea C73

- ventriculi uspes C16.9

- vesicae urinariae uspes C67.9

- øsofagi uspes C15.9

Candida-infeksjon INA B37.9

- stomatitt B37.0

Carcinomatose C80

Cerebral parese INA G80.9

Cholangitt u. sten K83.0

Cholecystitt, akutt u. sten K81.0

Choledocholithiasis K80.5

Cholelithiasis K80.8

Cholestase u. sten K83.1

Chrons sykdom uspes K50.9

Claudicatio intermittens I73.9

Clostridium difficile kolitt A04.7

CMV infeksjon uspes B25.9

Colon irritabile psykogen F45.3

Coma

- diabeticum E11.0

- hepaticum K70.4

Commotio cerebri S06.0

Conns syndrom E26.0

Cor pulmonale chron. I27.9

Coronar aterosklerose I25.1

Costafractur S22.2

Coxarthrose uspes M16.9

Cushings syndrom INA E24.9

Cyste(r) i lever K76.8

Cystisk fibrose E84.9

Cystitt, uspes N30.9

Cøliaki K90.0

D-G 

D

D-vitaminmangel uspes E55.9

Debilitas senilis R54

Decubitus uspes L89

Dehydrering uspes E86

Delirium

- alkoholutløst F10.4

- annet F05.8

Demens,

- alzheimer F00.9

-lett organisk F06.7

-med akutt forvirring F05.1

-multiinfarkt F01.1

-ved Parkinsons F02.3

-annen og uspes F03

Depresjon,

- akutt alvorlig F32.2

- akutt med psykose F32.3

- kronisk F33.9

- uspes. F32.9

Dermatitis herpetiformis L13.0

Dermatomyositt M33.1

Desorientering uspes R41.0

Diabetes insipidus E23.2

Diabetes mellitus type 1

- m koma E10.0

- m ketoacidose E10.1

- m nyrekompli E10.2

- m øyekompli E10.3

- m nevrologiske kompli E10.4

- m perifer sirk forstyrr. E10.5

- m spes kompli E10.6

- m flere kompl E10.7

- m uspes kompli E10.8

- uten kompli E10.9

Diabetes mellitus type 2

E11.0 – E11.9 som over

Diaré uspes INA A09

DIC D65

Diplopi H53.2

Divertikulitt uspes INA K57.9

Divertikulose K57

Dorsalgi M54.9

Downs syndrom Q90.9

Dumping-syndrom K91.1

Duodenitt K29.8

DVT i ux I80.3

DVT uspes I80.9

Dysfagi uspes R13

Dyspepsi uspes K30

Dyspné R06.0

Død, funnet død R98

Død, plutse (mors subita) R96.0

 

E

Eclampsi uspes O15.9

Eksem uspes L30.9

Ekstrasystoli I49.4

Ekstrauterin graviditet O00.9

Elektrolytt forstyrrelse E87.8

Emboli

- cerebral i63.1

- underekstremiteter I73.4

Emfysem uspes J43.9

Empyem uspes J86.9

Encephalitt

- uspes G04.9

- viral G05.1

Encefalopati G93.4

Endokarditt

- infeksiøs I33.0

- rheumatisk I01.1

- INA I33.9

Endometriose uspes INA N80.9

Enteritt,

- bakteriell A04.9

- clostridium diff. A04.7

- viral A08.4

Eosinofili uspes D72.1

Epilepsi G40

- status epilepticus G41.9

- uspes INA G40.9

Epistaxis R04.0

Erysipelas A46

Erytema multiforme uspes L51.9

Erythema nodosum L52

 

F

Facialisparese G51.0

Feber uspes R50.9

Feilernæring uspes E46

Femoralhernie uspes K41.9

Fibroadenomatosis mammae N60.2

Fibroserende alveolitt J84.1

Fibrositt M79.0

Fistel, postop T81.8

Flebitt overfladisk I80.0

Forgiftning

-ukjent/flerelegemiddel INA T50.9

-kjent legemiddel T4n+ATC kode

-alkohol F10.0

-narkotiske stoffer F11.0

-diagnostiske midler T50.8

-etsende stoff uspes T54.9

-gass, røyk og damp uspes T59.9

-karbonmonoksyd T58

-matforgiftning T62.9

-metanol T51.1

- uspes INA T65.9

Forvirring F06 (R41.0)

Fr.legeme

- i ventrikkel T18.2

- i øsofagus T18.1

Fractur

- i ankel S82.2

- i bekken S32.8

- i costa S22.2

- i finger S62.9

- i hånd S62.8

- i caput radii S52.1

- i caput ulnae S52.8

- i kravebein S42.0

- i legg S82.9

- i lårhals S72.0

- i lårben S72.9

- i overarm S42.3

- i patella S82.0

- i skallebasis S02.1

- i underarm S52.7

Følgetilstander etter

- annen I74.9

- u-ekstr. I74.3

Arthritis urica M10.9

Artritt,

- bakteriell uspes. M00.9

-stafylokokk M00.0

- postinfeksiøs se M03

- reaktiv se M02

- reumatoid -seropos. M05.9

-seroneg. M06.9

Artrose

- hofteledd uspes M16.9

- kneledd uspes M17.9

- uspes M19.9

- hjerneinfarkt I69.4

- hjerneslag INA I69.4

- polio B91

- TBC INA B90.9

 

G

Gallekolikk uspes K80.2

Gastritt,

- alkoholisk K29.2

- atrofisk K29.4

- uspes K29.7

Gastroenteritt, infeksiøs A09

Gastrointest.blødning INA K92.2

Gastroøsof. refluks INA K21.9

Glaukom uspes H40.9

Glomerolunefritt

- akutt uspes INA N00.9

- kronisk uspes INA N05.9

Gonartrose, uspes INA M17.9

Grenblokk INA I45.4

Gramnegativ septikemi A41.5

GTK anfall G40.6

Guillain-Barré syndrom G61.0

H-I 

H

Hallusinasjoner uspes R44.3

Halsbrann R12

Hematemese uspes INA K92.0

Hematom INA T41.0

Hematuri uspes INA R31

Hemiplegi G81.9

Hemokromatose E83.1

Hemolytisk anemi

- erverv D59.9

- arvelig D58.9

Hemoptyse R04.2

Hemorrhagia cerebri I61.9

Hemorroider I84.9

- uten blødning I85.9

Hepatitt

- alkolholisk K70.1

- kronisk uspes INA K73.9

- virus INA B19.9

- A INA B15.9

- B akutt INA B16.9

kronisk B18.1

- C akutt INA B17.1

kronisk B18.2

Herpes simplex B00.1

Herpes zoster uspes B02.9

Hiatushernie INA K44.9

HIV m infeksjon INA B20.9

HIV sykdom B24

Hjerneslag I60-I69

- ikke spes blødn. el. infarkt I64

- blødning uspes I61.9

- emboli I63.4

- følgetilstand etter I69

- infarkt uspes I63.9

- okkl/stenose uspes I63.5

- skade, anoksisk G93.1

- trombose arterie I63.3

- trombose vene I63.6

Hjertebank R00.2

Hjerteinfrakt

- akutt 1.gang

- fremre vegg I21.0

- nedre vegg I21.2

- transmuralt I21.3

- ikke transmuralt I21.4

- akutt INA I21.9

- akutt 2.gang eller senere

- fremre vegg I22.0

-nedre vegg I22.1

-uspes I22.9

-gammelt I25.2

Hjertestans uspes I46.9

Hjertesvikt

- hypertensiv I11.0

- kongestiv I50.0

- venstresidig I50.1

- uspes I50.9

Hjerteventil status m. mek Z95.2

Hodepine uspes R51

Hodgkin lymfom uspes C81.9

Hoste R05

Huggormbitt T63.0

Hydronefrose uspes N13.6

Hyperemesis gravidarum O21.9

Hyper

- glykemi R73.9

- kalemi E87.5

- kalsemi E83.5

- natremi E87.0

Hyperlipemi

- familiær E78.4

- uspes E78.5

Hyperparathyroidisme uspes E21.3

Hypertensiv

- hjertesykd. se I11

- nyresykd. se I12

Hypertensjon

- primær I10

- sekundær se I15

Hyperthyreose uspes E05.9

Hyperventilasjon uspes R06.4

- psykogen F45.3

Hypoglykemi uspes E16.2

Hypokalemi E87.6

Hyponatremi E87.1

Hypoparathyreoidisme E20.9

Hypopituitarisme E23.0

Hypotensjon uspes I95.9

Hypotermi T68

Hypothyreose uspes INA E03.9

Hørsel, nedsatt uspes H91.9

 

I

Ikterus uspes INA R17

Ileus

- obstruktiv K56.6

- paralytisk K56.0

- uspes INA K56.7

Immunsvikt ervervet B24

Infarctus cerebri I63.9

Influensa uspes INA J11.1

Inkontinens

- avføring R15

- urin R32

Insektstikk/-bitt

- ikke giftig T14.0

- giftig se T63

Intoksikasjon se forgiftning

Iridocyclitt H20.9

Irritabel kolon K58

Iskemisk hjertesykd I25.1

Isjias M51.1

J-M 

J

Jernmangelanemi uspes D50.9

- ved kronisk blodtap D50.0

 

K

K-vitaminmangel E56.1

Kachexi R64

Kalsiumforstyrrelse E83.5

Kardiogent sjokk R57.0

Kardiomyopati

- alkoholisk I46.2

- hypertrofisk I42.2

- restriktiv I42.5

- uspes I42.9

Katarakt uspes H26.4

Keratitt uspes H16.9

Kløe INA L29.9

Knuterosen L52

Kognitiv svikt, lett F06.7

Kollagen sykdom, uspes M35.9

KOLS

- akutt forverring J44.1

- m ak nedre luftveisinf. J44.0

- INA J44.9

Koma uspes INA R40.2

Kompresjonsfraktur

- torakalt S22.0

- lumbalt S32.0

Konfusjon F05/F06

Konjunktivitt

- akutt H10.3

- allergisk H10.1

Korsakoffs psykose F04

Kramper INA R56.8

Kreft i sykehistorien se Z85

Kron. iskemisk hjertesykd I25.9

Kronisk leversykdom K73.9

Kvalme R11

 

L

Laryngitt uspes INA J04.0

Leggsår L97

Leukemi,

- akutt-lymfatisk C91.0

-myelogen C92.0

- hårcelle C91.4

- kronisk

-lymfatisk C91.1

-myelogen C92.1

- uspesifisert C95.9

Levercirrhose

- alkoholisk i lever K70.3

- INA K74.6

- primær biliær K73.4

Leversvikt, akutt K72.0

Lichen uspes L28.0

Liggesår L89

Luftemboli INA I26.9

Luftsmerter R14

Luftveisinfeksjon

- øvre J06.9

- nedre J22

Luksasjon

- i kneledd S83.1

- i patella S83.0

- i skulder S43.7

Lumbago INA M54.5

Lungeabscess J85.2

Lungeemboli uspes I26.9

Lungefibrose uspes J84.1

Lungeødem uspes INA J81

Lupus erythemato (SLE) M32.9

Lymfadenopati R59.1

Lymfom

- B celle malignt uspes C85.1

- T celle malignt uspes C84.5

- mal. non Hodgkins uspes C85.9

Lymfødem uspes INA I89.0

Lyskebrokk K40.9

 

M

Magnesium mangel E61.2

Manisk depressiv lid. INA F31.9

Makroglobulinemi C88.0

Malabsorpsjon K90.9

Malaria

- falciparum uspes B50.8

- uspes INA B54

- vivax INA B51.9

Mallory-Weiss K22.6

Manisk-depressiv lidelse F31.9

Mastoiditt H70.9

Matforgiftning A05.9

Mb. Crohn uspes K50.9

Mb. Meniere H81.0

Mb. Scheuermann M42.0

Meckels divertikkel Q43.0

Medikam.allergi riktig dose T88.7

Melanom, malignt uspes C43.9

Melena uspes K92.1

Meningitt,

- bakteriell uspes G00.9

- meningokokk- G01 +A39.0

- pneumokokk- G00.2

- serøs (ikke bakteriell) G03.0

Mental retardasjon F79

Metabolsk acidose E87.2

Metastaser

- binyrer C79.7

- hjerne C79.3

- hud C79.2

- lever C78.7

- lunge C78.0

- nyrer C79.0

Migrene uspes INA G43.9

Mishandling INA T74.9

Mitralinsuffisiens

- revm I05.1

- ikke revm I34.0

Mitralklaffefeil revm INA I05.9

Mitralstenose

- revm I05.0

- ikke revm I34.2

Monocyttleukemi C93.0

Mononukleose uspes INA B27.9

Mors subita (død plutselig) R96.0

Multippel sklerose G35

Muskeldystrofi INA, inkl. Duchenne G71.0

Myalgi M79.1

Myasthenia gravis G70.0

Myelodysplasi uspes D46.9

Myelofibrose D47.1

Myelomatose C90.0

Mykoplasmainfeksjon A49.3

Myokarditt, akutt I40.9

N-R 

N

Narkomani F19.2

Nefrotisk syndrom N04

Nervøsitet R45

Nevrose INA F48.9

Non-Hodgkins lymfom uspes C85.9

Nyrecyste Q61.0

Nyrekolikk N23

Nyresten N20.0

Nyresvikt,

- akutt INA N17.9

- kronisk INA N18.9

 

O

Observasjon / vurdering av

- abdomen Z03.8

- hjerteinfarkt Z03.4

- hjerte/kar sykdom Z03.5

- nervesystemet, forst. i Z03.3

- sykdom el tilstand INA Z03.9

Obstipasjon K59.0

Opiat avhengighet F11.2

Opticusneuritt H46

Ortostatisk hypotensjon I95.1

Oslers sykdom I78.0

Osteomyelitt uspes M86.9

Osteoporose uspes M81.9

- med pat. fraktur M80.9

Otogen vertigo H81.3

Ovarialcyste uspes N83.2

 

P

Palliasjon Z51.5

Pankreatitt, uspes K85

Paranoid psykose F22.0

Paratyfoidfeber uspes A01.4

Parkinsons sykdom G20

Paroksysmal SVT I47.1

Perikarditt

- akutt revm I01.0

- akutt INA I30.9

- kronisk INA I31.9

Peritonitt K65.9

Pernisiøs anemi D51.0

Personlighetsforstyrrelse F60.9

Pityriasis rosea L42

Pleuravæske J90

Pleuritt uspes R09.1

Pneumokokkseptikemi A40.3

Pneumoni

- atypisk J18.8

- bakteriell INA J15.9

- H. influenzae- J14

- pneumokokk- J13

- stafylokokk- J15.2

- viral INA J12.9

- uspes J18.9

Pneumothorax

- traumatisk S27.0

- uspes INA J93.9

Polyarteritis nodosa M30.0

Polycytemi D75.9

Polydipsi R63.1

Polymyalgia rheumatica M35.3

Polymyositt M33.2

Polynevropati

- alkoholisk G62.1

- diabetisk G63.2

- uspes G62.9

Polypp i colon K63.5

Portvenetrombose I81

Postflebittsyndrom (posttrombotisk) I87.0

Proktokolitt mukøs K51.5

Prostatahyperplasi N40

Prostatitt N41.9

Proteinuri uspes R80

Pseudartrose M84.1

Psoriasis L40.9

Psykisk

- utv.hemming moderat F71.9

- utv.hemming, alvorlig F72.9

Psykose uspes F29

Pulmonal hypertensj prim. I27.0

Pulmonalklaffefeil I37.9

Purpura D69.2

Pyelonefritt

- akutt N10

- kronisk uspes N11.9

 

R

 

Raynauds syndrom I73.0

Refluksøsofagitt K21.0

Respirasjonsstans R09.2

Respirasjonssvikt

- akutt J96.0

- kronisk J96.1

- uspes J96.9

Rhabdomyolyse T79.6

Revmatisme uspes M79.0

Revmatoid artritt uspes M06.9

Rhinitt, allergisk J30.4

Ribbensbrudd S22.2

Rosacea L71.9

Rosen A46

Ryggmargsykdom uspes G95.9

Ryggsmerter INA M54.9

Røykskade, uspes T59.9

S-Å 

S

Salmonellose A02.0

Salpingitt uspes INA N70.9

Sarkoidose uspes INA D86.9

Schizofreni

- paranoid F20.0

- uspes F20.9

Seboré L21.0

Sedimentio alta R70.0

Sepsis

- uspes INA A41.9

- med gramnegativ A41.5

- med pneumokokker A40.3

- med stafylokokker A41.1

- med streptokokker A40.9

Septisk sjokk R57.2

Sfærocytose D58.0

Sick-sinus I49.5

Silikose J62.8

Sinusitt

- akutt uspes J01.9

- kronisk uspes J32.9

SIRS Se R65

Sjøgrens syndrom M35.0

SLE uspes INA M32.9

Somatiseringslidelse F45.0

Soppinfeksjon overfladisk B36.9

Spiseforstyrrelse INA F50.9

Splenomegali R16.1

Spondylose M43.0

Stafylokokkseptikemi A41.1

Status epilepticus G41

Status med

- amputasjon se Z89

- angioplastisk koronar

im-/transplantat Z95.5

- hjertetransplantat Z94.1

- kunstig åpning se Z93

- mek. hjerteventil Z95.2

- nyretransplantat Z94.0

- pacemaker Z95.0

- tidl. kreft se Z85

Stevens-Johnsons syndrom L51.1

Stomi, status med se Z93

Streptokokkinfeksjon A49.1

Streptokokkseptikemi A40.9

Stridor R06.1

Struma uspes E04.9

Subaraknoidalblødning I62.9

Svimmelhet

- cerebral H81.4

- epidemisk A88.1

- otogen H81.3

- uspes INA R42

Synkope INA R55

Søvnapnésyndrom G47.3

 

T

Takykardi

- supraventrikulær I47.1

- ventrikkel I47.2

- uspes paroksysmal I47.9

- uspes hjertearytmi I49.9

Tendinitt M77.9

Tennisalbue M77.1

Testistorsjon N44

Tretthet INA R53

TIA G45.9

Tonsillitt J03.9

Tremor uspes R25.1

Tricuspidalinsuff

- revm I07.1

- ikke revm I36.1

Trigeminusneuralgi G50.0

Trombocytopeni INA D69.6

Tromboflebitt overflad i ux I80.0

Trombose vene uspes I82.9

Trykkfallsyke T70.3

Tuberkulose

-i lunger A16.2

- i tarm A18.3

Turners syndrom Q96.9

Tyreotoksikose uspes E05.9

 

U

Ulcerøs kolitt uspes K51.9

Ulcus duodeni

- ak. m. blødning K26.0

- ak. m. perforasjon K26.1

- ak. m. blødn. og perf. K26.2

- ak. u. blødn. el perf. K26.3

- uspes u. blødn./perf. K26.9

Ulcus pepticum K27.0-9 som over

Ulcus ventriculi K25.0-9 som over

Ulcus øsofagi INA K22.1

Uremi uspes N19

Urininkontinens R32

Urinretensjon R33

Urinsyregikt M10.9

Urinveisinfeksjon uspes N39.0

Urolithiasis (sten urinled) N20.1

Urticaria uspes INA L50.9

 

V

Vene, uspes forstyrrelse I87.9

Ventrikkelflimmer I49.0

Ventrikkeltakykardi I47.2

Venøs insuffisiens I87.2

Vertigo uspes R42

Virushepatitt uspes B19.9

Virusinfeksjon uspes B34.9

von-Willebrand D68.0

Væskeretensjon R60.9

 

W

Waldenstrøms

makroglobulinemi C88.0

WPW-syndrom I45.6

 

Ø

Øresus H93.1

Ørevoks H61.2

Øsofagitt uspes INA K20

Øsofagusvaricer

- u/blødning I85.9

- m/ blødning I85.0