Redaktør

23.01.2023Versjon 1.6

Redaktør av 2018 og 2022-utgaven 

Hebe Désirée Kvernmo er redaktør av begge utgaver av Metodeboka i håndkirurgi. Hun er Dr. med., Professor 2 i Ortopedisk kirurgi og håndkirurgi, har Mastergrad i Helseadministrasjon og ledelse (MHA) og er Spesialist i ortopedisk kirurgi og håndkirurgi (Isl). Hun er utdannet i ortopedisk kirurgi ved Ullevål Universitetssykehus og i hånd- og mikrokirurgi ved Rikshospitalet og ved Christine M. Kleinert Instituttet i USA. Hun var seksjonsoverlege for Seksjon for hånd- og mikrokirurgi ved Ullevål fra 2005-2010 og seksjonsleder for Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi ved OUS 2010-2013. Hun har siden høsten 2013 arbeidet som overlege ved Håndkirurgisk enhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge og som Professor 2 i ortopedisk kirurgi og håndkirurgi ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. Kvernmo var leder av Norsk Ortopedisk Forening fra 2006-2009 og er Æresmedlem i samme forening. Hun var leder i Norsk Forening for Håndkirurgi fra 2010-2013. Hun innehar Norsk Diplom i Håndkirurgi og European Board of Hand Surgery Diploma Examen. Hun har siden 2017 vært medlem av European Board of Hand Surgery Diploma Examination Committee, siden 2005 vært medlem av FESSH Hand Trauma Committee og er leder av Norsk ortopedisk forenings retningslinjepanel for håndleddsbrudd. Hun er siden 2018 medlem av den Nasjonale kurskomitéen for det obligatoriske kurset i Hånd- og reumakirurgi i den norske spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi og foreleser ved samme kurs. Hun har sittet i den lokale kurskomiteen i Oslo flere ganger for det samme kurset, og var kursleder i Tromsø i 2017. Hun er medlem av Christine M. Kleinert Society i USA.