Sosionom (henvisning til)

13.02.2020Versjon 1.1Forfatter: Sosionom Lene Merethe Hellesen

Generelt 

Ved henvisning til sosionom ønskes:

  • Kort informasjon om pasientens situasjon, f.eks. type skade og om det er en alvorlig skade
  • Pasient/foreldre/pårørende ønsker informasjon/samtale
  • Dersom det er spesielle forhold som sosionom bør kjenne til, f.eks. sosiale forhold, familie, økonomi, yrkesskade
  • Dersom det haster, eller er ønskelig med et spesielt tidspunkt for samtale

 

Kontaktinformasjon: sosionom  Lene Hellesen, 55 97 38 05

 

Rettigheter for foreldre til barn på sykehus er mer utfyllende omtalt under avsnittet Barn med brannskader (Rettigheter for foreldre med barn på sykehus).