Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parvovirus B19 DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.3Forfatter: Grete A.Birkeland KroGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om infeksjon med Parvovirus B19 i svangerskapet
  • Utredning av foster ved Parvovirus B19 infeksjon hos mor
  • Intrauterin fosterdød
  • Utredning ved alvorlige former for parvovirusinfeksjon
  • For andre pasientgrupper inkludert screening, se Parvovirus B19 IgM og Parvovirus B19 IgG

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Husk å oppgi termindato hos gravide.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Se det enkelte prøvematerialet:

EDTA-plasma, Biopsi, autopsimateriale, Fostervann

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Parvovirus B19 DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist / Ikke påvist / Inkonklusiv.

Svartid 

1 - 4 virkedager.

Tolkning 

Positive funn blir vurdert av lege.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.