Mikrobiologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Streptokokk-DNase B (Gr. A streptokokk-serologi)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
12.04.2024Versjon 2.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon
  • Klinisk mistenkte invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat
  • Streptokokk DNase B-antistoffer når maksimum 4-8 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og kan holde seg forhøyet i flere måneder
  • Rekvireres sammen med Streptolysin O antistoff (AST; Gr. A streptokokk-serologi)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)

Fra enkelte laboratorier oppgis også antistoffkonsentrasjonen.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Stigning i Streptolysin O antistoffer (ASL) titer kommer 2 – 3 uker etter infeksjon, og er på topp etter 4-5 uker. For voksne regnes verdier > 200 IE/ml som forhøyet. Barn kan ha høyere titer av ASL uten at dette er uttrykk for patologi, men verdier > 400 IE/ml regnes som forhøyet.

En økning i streptokokk DNase-B konsentrasjonen kommer senere enn for ASL, men kan detekteres hos flere pasienter, og holder seg forhøyet i lengre tid. Høye konsentrasjoner av streptokokk DNase B kan påvises etter hudinfeksjoner selv om antistreptolysin ikke lar seg påvise. Streptokokk-DNase B konsentrasjonen forblir høy ved komplikasjoner.

For begge analysene kan det være vanskelig å gi en konklusjon basert på en enkelt prøve. Det vil ofte være behov for kontrollprøve etter et par uker for å vurdere endringer i antistoffnivået.