Diamorfin som postoperativ smertelindring etter keisersnitt

27.12.2022Versjon 0.11Forfatter: Gjertrud Hustad

Generelt 

Diamorfin leveres som tørrstoff i 5mg ampuller.

 

5mg tørrstoff blandes i 5 ml NaCl 0,9mg/ml som gir konsentrasjonen 1 mg/ml.

 

Diamorfin 0,3mg (=0,3ml) blandes med bupivacain og settes spinalt.

 

Alternativt settes diamorfin 3mg (= 3ml) + ropivacain 2mg/ml 5ml epiduralt etter keisersnitt senest 2 timer før utskriving fra postoperativ avdeling. Diamorfin epiduralt kan også settes på operasjonsstuen, men etter at barnet er ute.

Tilleggsbehandling 

 • Dexametason 0,15mg/kg iv etter forløsning
 • Ondansetron 4mg iv etter forløsning
 • Paracetamol 15mg/kg iv (maks 1g) etter forløsning. Videre paracetamol 20mg/kg po (maks 1,5g) x 4
 • Diklofenak (Voltaren) 50 mg x 3 po postoperativt. Første dose kan erstattes med ketorolak (Toradol) 30mg iv dersom blødningskontroll og godt kontrahert uterus. I fall kvinnen har preeklampsi, utsettes gjerne NSAIDS-behandlingen til det er gått minst et døgn etter forløsning. Vurderes så utfra klinikk.

 

Behovsmedisin ved smerter inntil hver fjerde time:

 • Morfin 10-20mg tabl eller morfin 5-10mg sc.

 

Opioider skal ikke ordineres rutinemessig til pasienter på postoperativ avdeling. Ved VAS >3 på postoperativ avdeling må anestesilege tilse pasienten før det eventuelt gis opioider. Dersom opioider gis på postoperativ avdeling, må pasienten minst overvåkes 1 time etter at opioider er gitt.

 

Ved kløe eller kvalme:

 • Naloxon 0,04-0,08 mg iv
 • Ondansetron 4mg iv

Risiko for respirasjonsdepresjon 

Ved diamorfin satt epiduralt eller spinalt er overvåkning alltid nødvendig de første 2 timene. Videre må pasienten tilses minst hver andre time de neste 10 timene. Respirasjonsfrekvensen må være minst 8.

 

Økt risiko for respirasjonsdepresjon dersom

 • Cardiopulmonal/neurologisk komorbiditet
 • Kronisk opioidbruk
 • BMI >40
 • OSAS
 • Andre sederende eller respirasjonsdeprimerende medikamenter, spesielt intravenøse opioider
 • Thoracal epidural

 

Ved økt risiko for respirasjonsdepresjon må forlenget overvåkning på postoperativ avdeling vurderes.

 

Ordinasjoner til Barselavdelingen 

Medikamentordinasjoner til Barselavdelingen.pdf fylles ut og sendes med pasienten ved overflytting.