Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Blodkultur

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
14.06.2021Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om infeksjon, sepsis, feber av ukjent årsak, bakteremi eller fungemi.

Noen laboratorier har egne blodkulturflasker for mykobakterier som brukes ved mistanke om miliær tuberkulose. Se også Blodkultur (bakterier, bakterier og sopp) og Blodkultur (mykobakterier).

Dersom laboratoriet bruker isolatorkultur for dyrkning av mykobakterier og dimorfe sopp fra blod må vakthavende mikrobiolog kontaktes før prøvetaking.

Prøvetaking 

Viktig:

 • Blodkulturer bør ikke tas via SVK eller andre inneliggende katetre pga kontamineringsfare, med mindre det ikke er mulig å få anlagt blodkulturer på annen måte. Dette må i såfall angis på rekvisisjonen.
 • Ved mistanke om kateterinfeksjon bør det tas blodkultur fra aktuelle kateter samtidig som det tas perifere blodkulturer.

 

 Bilde Beskrivelse

 
 • Optimalisert for vekst av aerobe mikrober
 • Gjærsopp vil også vokse også i flasken
 • Anbefalt blodmengde er 8-10 mL per flaske, minimum 5 mL
 

 
 • Optimalisert for anaerobe og fakultative bakterier
 • Anbefalt blodmengde er 8-10 mL per flaske, minimum 5 mL
 

 
 • Inneholder antibiotika og sikrer raskere oppvekst av gjærsopp. Flasken er bedre ved blandingsinfeksjoner med sopp og bakterier og Candida glabrata
 • Anbefalt blodmengde er 8-10 mL per flaske, minimum 5 mL
 • Det anbefales at soppflasken tas til slutt
 

 
 • Aerob flaske spesiallaget for små blodvolum
 • Anbefalt blodmengde er 1-3 mL per flaske, maksimum 5 mL
 

 
 • Ikke-selektiv flaske for vekst av mykobakterier og dimorf sopp. Andre aerobe mikrober vil også vokse i flasken
 • Anbefalt blodmengde 5 mL
 • Inkuberes rutinemessig 6 uker

Forsendelse 

 • Prøven sendes laboratoriet/prøvemottak snarest mulig etter prøvetaking.

 • Blodkulturer bør settes i blodkulturskap innen maksimalt 4 timer etter prøvetaking, helst innen 2 timer.
 • Oppbevares i romtemperatur i påvente av inkubering, kontakt portør for transport ved behov.