Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Anti-Dnase B (Gr. A streptokokk-serologi)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Akershus Universitetssykehus
09.11.2023Versjon 1.12Forfatter: Andreas Lind, Elisabeth Toverud LandaasGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-08-02

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon
  • Klinisk mistenkte invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat
  • ADNase B-antistoffer når maksimum 4-8 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og kan holde seg forhøyet i flere måneder
  • Rekvireres sammen med Anti-streptolysin (AST; Gr. A streptokokk-serologi)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Sendeprøve til utførende laboratorium. Bruk gjerne OUS-rekvisisjon med påført relevant klinisk informasjon inkludert sykdomsvarighet.

Utførende laboratorium 

Akershus Universitetssykehus

Svartid 

1-8 virkedager.