Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Anti-Dnase B (Gr. A streptokokk-serologi)

02.08.2022Versjon 1.7Forfatter: Andreas Lind, Elisabeth Toverud LandaasGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-08-02

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon
  • Klinisk mistenkte invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat
  • ADNase B-antistoffer når maksimum 4-8 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og kan holde seg forhøyet i flere måneder
  • Rekvireres sammen med Anti-streptolysin (AST; Gr. A streptokokk-serologi)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ måling av anti-streptokokk DNase B (ADNase B) i humant serum med partikkelforbedret immunonefelometri (BN ProSpec, Siemens).

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Antistoffkonsentrasjon angis i U/mL.

Alle svar kommenteres av lege.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Negativ: < 200 U/mL.
Gråsone: 200 - 400 U/mL.

Positiv: > 400 U/mL.