Analyser

Listeria monocytogenes DNA

30.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Listeria meningitt, særlig aktuelt hos nyfødte og immunsupprimerte.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

 

Som del av Akuttpanel spinalvæske

 

Utførende laboratorium 

Ålesund

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)