Analyser

JC virus DNA kvantitering

  Sendeprøve: OUS, Rikshospitalet
08.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om progressiv multifokal nevroencefalopat (PML)
  • Mistanke om JC virus ‐mediert nefropati hos nyretransplanterte

Prøvemateriale 

Spinalvæske, EDTA-plasma.

Normalt 800 µL.

 

For andre prøvematerialer, se: JC virus DNA.

Rekvirering  

OUS, Rikshospitalet, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av JC virus DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist virus DNA; tallverdi angis i kopier/mL.

Ikke påvist.

Inkonklusiv.

Svartid 

1-3 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 24,4 %.

Usikkert måleområde ±0.5 log (dvs ± ca 3 x verdi).

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 23.05.22

Tolkning 

Kvantiterbart område: 440 kopier/mL - 44 000 000 kopier/mL.
Deteksjonsgrense: 110 kopier/mL.

 

Resultat Resultatkommentar
Negativ

< 110 kopier/mL

(Ikke påvist)

Positiv

< 440 kopier/mL Lar seg ikke kvantitere, kopitall er lavere enn kvantiterbart område.
Positiv

> 440

Spinalvæske: I 20-30% av tilfellene av progressiv multifokal encefalopati (PML) vil en ikke kunne påvise JCV i spinalvæsken. Ved sterk mistanke om PML bør annen diagnostikk som påvisning av JCV i hjernebiopsi vurderes.

 

EDTA plasma: JCV i blod er oftest uten klinisk betydning, men kan etter nyretransplantasjon en sjelden gang forårsake polyomavirus assosiert nefropati (PyVAN).

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.