Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Fæces multipleks PCR

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Nils Olav Hermansen, Gaute Syversen, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon 

Se også Gastroenteritter i Håndbok i Infeksjonsmedisin.

 

Laboratoriet benytter multipleks real-time PCR for påvisning av:

 

*Positive funn av bakterier kan bli dyrket for typing og eventuell resistensbestemmelse .

 

I spesielle situasjoner hvor andre bakterier kan være årsak til pasientens symptomer, vil i tillegg spesialdyrkning kunne utføres. Det er derfor avgjørende at gode kliniske opplysninger er angitt!

 

Indikasjon Spesialdyrkning
Blodig diaré Enterohemoragiske E. coli (EHEC)
Gastroenteritt etter inntak av sjømat Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio-arter
Kraftig vandig diaré i kombinasjon med antatt smittested i land der kolera er endemisk V. cholerae
Langvarig diaré ( > 14 dager) hos barn Enteropatogene E. coli (EPEC)
Kontrollprøver etter tidligere positive fæcesprøver
Opphold i endemiske områder, forhøyet IgE, langvarig diaré > 3 uker Andre parasitter enn de avdelingens PCR detekterer

Prøvemateriale 

 • Fæcesprøver uten tilsetning eller i flytende bakt-transportmedium (flytende amies med flocket swab og flytende Cary Blair) ved at penselen dyppes i avføringen.
 • Tarmbiopsi i steril universalcontainer med litt saltvann.
 • Abscessinnhold, duodenalaspirat i steril universalcontainer uten tilsetning.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

 

Opplysning om smittested er viktig med tanke på å oppdage innenlands matbårne utbrudd så tidlig som mulig.

Prøvetaking og forsendelse 

Se Fæcesprøver under kapittelet Prøvetaking.

 • Må sendes i transporthylse av hardplast på grunn av smittefare.
 • Bør oppbevares i kjøleskap og undersøkes innen 3 døgn etter prøvetakning.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av de beskrevne gastroenteritt-agens ved hjelp av sanntids polymerasereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / Ikke påvist for hver enkelt analyse.

Svartid 

1-3 dager.

Merknader 

Følgende tilstander er nominativt meldipliktige til MSIS (Gruppe A)

 • Campylobacteriose
 • Cryptosporidium-infeksjon
 • Enteropatogen E. coli-enteritt
 • Giardiasis
 • Paratyfoidfeber
 • Salmonellose
 • Shigellose
 • Tyfoidfeber
 • Yersiniose

Se også MSIS meldepliktige sykdommer for komplett oversikt.

 

Opplysning om smittested er viktig med tanke på å oppdage innenlands matbårne utbrudd så tidlig som mulig.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.