Skjerming

17.11.2022Versjon 0.3

Generelt 

Pasienter med moderate/alvorlige hodeskader har ofte vansker med å kontrollere og filtrere innkommende stimuli. Ved skjerming forsøker man å begrense stimuli for pasienten. Det er viktig med struktur hvor ro, oversikt og trygghet inngår. Kortfattet orientering om tid, sted og kort om hvorfor pasienten er innlagt bør gjentas daglig. Behovet for skjerming bør vurderes fortløpende og skjermingstiltak skal være utarbeidet til den enkelte pasient. Henvis gjerne til ergoterapeut ved behov for kognitiv screening og hjelp til utarbeiding av skjermingsrutiner. Henvisning - ny sekundærhenvisning - ERGO-HBE-generell

 

Skjerming kan innebære:

o Begrenset besøk og besøkstid. Ofte er det nok med 2 personer i 20-30 minutter om gangen

o Ryddige omgivelser

o Ta bort mobil, nettbrett, TV slått av

o Måltider inntas på rommet

o Ut av rommet når det er rolig på avdelingen