Herpes simplex virus (HSV)

10.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning ved mistanke om infeksjon med herpes simplex virus
  • Undersøkelse av herpes simplex virus immunstatus

 

For best mulig diagnostikk, vennligst ta hensyn til følgende punkter

  • Undersøkelse av Herpes simplex virus 1,2 DNA i overflateprøver fra øvre luftveier er ikke indisert, da også friske asymptomatiske personer kan utskille virus.
  • Ved spørsmål om CNS-infeksjon med over 2 uker varighet bør Herpes simplex virus IgG-Ratio vurderes. Til dette formål behøves serum og spinalvæske tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske til Avdeling for medisinsk biokjemi for bestemmelse av albumin og total-IgG.

Prøvemateriale 

Tolkning 

  • Herpes simplex virus IgG dekker både Herpes simplex type 1 og type 2
  • Reaktivering av herpes simplex-infeksjon gir sjelden IgM-respons
  • Negativ Herpes simplex virus 1,2 DNA i spinalvæskeprøve tatt tidlig i et akutt sykdomsforløp utelukker ikke sikkert Herpes simplex-infeksjon (vindusfase)

Merknader 

Herpes simplex-infeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.