Analyser

JC virus DNA

11.05.2021Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om progressiv multifokal nevroencefalopati (PML)
  • Mistanke om JC virus‐mediert nefropati hos nyretransplanterte

Prøvemateriale 

Hjerne biopsi/autopsi på steril prøvebeholder eller på virus transportmedium

Nyre biopsi/autopsi på steril prøvebeholder eller på virus transportmedium

 

For spinalvæske og plasma, se: JC virus DNA kvantitering.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)