Aniongap (AG)

03.04.2024Versjon 1.0
Na (mmol/L)
K (mmol/L)
Cl (mmol/L)
HCO3 (mmol/L)
Slett alle verdier
0

 

 

Referanseområde: 12-20

  • Gå til avsnitt
  • Lukk