Hepatitt B (HBV)

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Serologisk standardpakke:

 • Mistanke om akutt hepatitt
 • Undersøkelse av Hepatitt B-status
 • Oppfølging av kronisk hepatitt B-infeksjon
 • Kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus
 • Oppfølging av personer i risikogrupper
 • Screening av utvalgte grupper gravide
 • Blodgiverscreening
 • Preoperativ screeningundersøkelse
 • Kontroll (0-prøve) etter stikkskade (se fhi.no/stikkskader og evt. lokale dokumenter)

 

Tilleggsundersøkelser ved erkjent HBV-infeksjon: Se under (Analyser).

Prøvemateriale 

Serum for serologiske undersøkelser.

EDTA-plasma til PCR-undersøkelser inkludert viruskvantitering.

Analyser 

Standardpakke (serologi):

 

Eventuelle tilleggsundersøkelser ved erkjent HBV-infeksjon (kun spesielle indikasjoner):

 

I tillegg kan laboratoriet gjøre særskilte undersøkelser etter vurdering av lege på serologisk enhet:

Tolkning 

 Tolkning av serologiske markører for hepatitt B

Sannsynlig status HBsAg  Anti-HBs   Anti-HBc
Ikke immun   Neg Neg Neg
Akutt eller kronisk* infeksjon  Pos Neg Pos
Gjennomgått infeksjon  Neg Pos Pos
Immunitet etter vaksinasjon  Neg Pos Neg
Usikker status**  Neg Neg Pos

   *  HBsAg og Anti-HBc positiv ved to prøvetidspunkt med >6 mnd. mellomrom

* *  Tilfeller der anti-HBc er den eneste positive markøren ("core alene") kan være:

 1. Tidligere gjennomgått infeksjon (mest vanlig)
 2. Lavgradig kronisk infeksjon
 3. Sen fase av akutt infeksjon

 For ytterligere informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider: Tolkning av HBV-serologi.

Merknader 

Hepatitt B er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.