Analyser

Neisseria gonorrhoeae (gonokokk) dyrkning

23.05.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om Neisseria gonorrhoeae infeksjon (aktuell infeksjon eller smitteoppsporing)
  • Screening av risikoutsatte grupper
  • Konjunktivitt hos nyfødte

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Ønske om dyrkning mtp Neisseria gonorrhoeae må spesifiseres i rekvisisjonen.

 

Alle prøver bør også undersøkes med Neisseria gonorrhoeae PCR.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig, helst innen 6 timer.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på dyrkning på selektiv skål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

2-5 dager.

Tolkning 

Funn av Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) er alltid klinisk signifikant.

Merknader 

  • Neisseria gonorrhoeae overlever bare i svært kort tid utenfor menneskekroppen og tåler transport dårlig, selv i egnede transportmedier. Risikoen for et falskt negativt resultat er stort. Det anbefales å alltid supplere med Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR undersøkelse) som er en mer sensitiv undersøkelse.
  • Lokalisasjonene hals og anus har spesielt dårlig sensitivitet ved dyrkning. Allikevel anbefales det å alltid dyrke fra disse lokalisasjonene for å forsøke å få gjort resistensundersøkelse.
  • Gonoré er en anonymt meldepliktig sykdom (Gruppe B). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.
  • Gonoré er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel.