Multiresistente bakterier

20.05.2022Versjon 0.1

Bakgrunn 

 • Forekomsten av bærerskap og infeksjoner med multiresistente bakterier vil sannsynligvis øke i Norge i årene fremover
 • Sykehjemspasienter har økt risiko for bærerskap og infeksjon med multiresistente bakterier på grunn av høyt antibiotikaforbruk, hyppigere forekomst av fremmedlegemer (for eksempel urinkateter) og dårligere motstandskraft enn yngre individer

Etiologi 

 • De vanligste multiresistente bakteriene
  • Multiresistente tarmbakterier (E.coli, Klebsiella, etc)
   • Ulike resistensemekanismer, der Extended Spectrum Betalactamase (ESBL) forekommer hyppigst
  • Meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Vankomycin-resistente enterokokker (VRE)

Håndtering av bærerskap med multiresistente bakterier i sykehjem 

 • Det er ikke indikasjon for screening av personell ved påvist VRE eller multiresistente tarmbakterier hos sykehjemspasienter
 • Det er ikke indikasjon for å sanere bærerskap med multiresistente tarmbakterier eller VRE
 • Ved påvisning av tidligere ikke erkjente MRSA-bærerskap eller infeksjon hos sykehjemspasienter, gjennomføres smitteoppsporing og screening av personal som angitt i MRSA-veilederen; (FHI)
 • MRSA-bærerskap kan forsøkes sanert som angitt i MRSA-veilederen.
 • Sykehjemspasienter, spesielt langtidsbeboere, skal som hovedregel ikke isoleres når det påvises bærerskap med multiresistente bakterier
  • I følgende unntakssituasjoner kan kortvarig isolasjon på eget rom vurderes av sykehjemslegen
   • Multiresistente tarmbakterier og VRE
    • Ved rikelig diaré, betydelig lekkasje fra enterostomi og koloniserte sår med ukontrollerbar sekresjon
   • MRSA
    • Den første tiden etter at MRSA er mistenkt eller verifisert
    • Ved samtidig infeksjon, der en mistenker potensiale for spredning av MRSA, herunder spesielt luftveisinfeksjoner eller sårinfeksjoner med ukontrollerbar sekresjon

Behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier 

 • Infeksjoner forårsaket av multiresistente bakterier  skal behandles med adekvare midler etter resistensbestemmelse
 • Konsulter mer erfaren kollega, teamoverlege eller infeksjonsmedisiner før en vurderer antimikrobiell behandling