Albue - Olecranonfraktur

02.06.2024Versjon 0.3

Behandling  

Frakturer med mindre diastase enn 2 mm og intakt strekkefunksjon behandles konservativt. Ved diastase over 2 mm anbefales åpen reposisjon og osteosyntese.

 

Konservativ behandling

Dorsal laske evt. spaltet sirkulær gips fra overarm frem til fingerknokene med albu i 90 grader. Gips i 3 uker.

 

Operativ behandling

  • Leie: bukleie med flektert albu og hengende underarm.
  • Blodtomhet
  • Bakre tilgang. Obs n.ulnaris
  • Osteosyntese med pinner og cerclage (tensionband)