Analyser

Coronavirus - andre enn SARS-CoV-2 (panCoronavirus RNA)

16.09.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetakning 

Som del av Luftveisvirus PCR-panel og Akuttpanel luftveisinfeksjon, barn

 

  • Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 2 uker)
  • Sykdomsutredning og overvåkning ved immunsuppresjon.

Prøvetakning 

Analysemetode 

PCR

Tolkning 

Analysen pan-Coronavirus vil påvise all typer coronavirus.

 

Dersom analysen for pan-Coronavirus er positiv og SARS-cov-2 er neagativ så inneholder prøven Coronavirus av andre typer enn SARS-cov2. Dette kan F eks være coronavirus av typene HCoV-NL63, HCoV-HKU1, HCoV-OC43, HCoV-229E.

 

Dersom prøven innholder SARS-cov-2 så vil analyse for pan-coronavirus og SARS-cov-2 bli positiv.