Distal radiusfraktur

20.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Vera Halvorsen

Klinikk 

Forårsakes av fall mot ekstendert (flektert) håndledd som fører til bajonettstilling. 60% av alle distale radiusfrakturer hos barn er metafysære, 20% er fyseskader. 75% av alle fysefrakturene i distale radius er Salter-Harris II. Det er meget stor remodelleringsevne i distale radius.

Diagnostikk 

Oftest klar feilstilling, hevelse og smerter.

Klassifikasjon 

To hovedtyper:

  • Type A frakturer: Dorsal feilstilling av distale fragment utgjør 95%.
  • Type B frakturer: Volar feilstilling av distale fragment utgjør 5% og er ofte instabile.

 

Fyseskader klassifiseres i tillegg etter Salter-Harris I-VI.

Behandling 

Konservativ behandling - Gipsimmobilisering

Gjelder for jenter opp til ca. 10 år og gutter opp til 12 år.

Dislokasjonen opp til 30° vinkelfeilstilling i sagittalplan og 10-20° i frontalplan. Translasjon opp tli 50 %.

 

Hos eldre barn kan det aksepteres opptil 10 graders feilstilling i begge plan.

 

Ved større feilstillinger

  • Lukket reposisjon og gipsimmobilisering
  • Lukket reposisjon og percutan pinning ved instabilitet (oftest)

 

Indikasjoner for ORIF (sjelden) er åpen fraktur, interponat, eller komminutt fraktur.

 

Det er ofte tilstrekkelig med én perkutan pinne. Gipslaske i 3-5 uker, avhengig av alder.

Etterbehandling og kontroll 

Udislokerte frakturer

Gipslaske i 2 uker.

 

Konservativt behandlede frakturer
Gipsimmobilisering 3-5 uker, rtg. kontroll etter reposisjon, 1 og 2 uker, samt ved gipsfjerning.

 

Operativt behandlede frakturer

Gipsimmobilisering 3-5 uker, rtg. postoperativt og etter en uke. Rtg ved gips-/ pinnefjerning hvis forventet instabilitet i fraktursystemet.

 

Klinisk, og eventuelt røntgenologisk kontroll etter ca 2 mnd. Rene metafysære frakturer med tilfredsstillende stilling ved avsluttet behandling, behøver ikke kontroll.

 

Det er nesten aldri behov for fysioterapi.

Komplikasjoner 

Tap av reposisjon (7%). Tilvekstforstyrrelse.

Referanser 

  1. Beaty JH, Kasser JR (ed): Rockwood and Willkins’ Fractures in Children 9th ED , Lippincott Williams and Wilkins 2019.
  2. Martus, Orthopaedic Knowlage update: Pediatrics 5, AAOS 2016
  3. Principles of fracture remodeling in children, Wilkins, Injury 2005, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15652934