Smitteoppsporing HIV

01.08.2019Versjon 1.2

Oslo:             ………………………………………………………………………………………………………(dato)

Navn:             ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse:             ……………………………………………………………………………………………………………

 

Du får dette brevet fordi vi har fått opplysninger som kan tyde på at du har utsatt blitt utsatt for hiv-smitte. Hiv er vanligvis et lite smittsomt virus, men det kan overføres ved ubeskyttet seksuell omgang og gjennom blod. Blodsmitte er vanligst ved deling av urene sprøyter og spisser. Det kan ta lang tid før de som er smittet med hiv blir syke. Hvis du er hiv-smittet, vil du imidlertid kunne smitte andre personer, selv om du føler deg frisk.

 

Vi har i dag medisiner og behandlingsmetoder som kan forhindre utvikling av alvorlig sykdom. For å kunne få disse tilbudene på et riktig tidspunkt, er det viktig at de som er hiv-smittet vet dette og går til kontroll.

 

Da du kan være smittet, er det viktig at du så snart som mulig tar kontakt med Infeksjonsmedisinske poliklinikk, Oslo universitetssykehus, for å få tatt en hiv-test.

 

Hvis du allerede har tatt en hiv-test ber vi allikevel om at du tar kontakt slik at vi kan få vite resultatet og når testen er tatt, og kan vurdere om du bør ta en ny test.

 

Opplysninger om eventuell hiv-infeksjon vil bli behandlet strengt konfidensielt, og alle som er implisert har taushetsplikt.

 

Du kan ringe lege eller sykepleier ………………………………………på telefon 22 11 90 92 for avtale om prøvetaking eller for nærmere opplysninger.

 

Med vennlig hilsen

Infeksjonsmedisinske poliklinikk

…………………………………………

lege/sykepleier