Uregistrerte perorale legemidler ved parasittsykdommer

07.02.2024Versjon 1.16Forfatter: Mogens Jensenius, Øivind Gjefle og Frank Olav Pettersen

Definisjon 

Kun enkelte perorale legemidler som brukes ved behandling av sykdommer forårsaket av protozoer og helminter er registrert i Norge: metronidazol (ved giardiasis og amoebiasis), atovakvon/proguanil, meflokin og hydroksyklorokin (ved malaria), samt mebendazol (ved marksykdommer). Øvrige aktuelle medikamenter er uregistrerte, er som regel dyre og leveres ofte kun i store forpakninger.

 

Mulighetene for økonomisk refusjon er begrenset for den enkelte pasient ved poliklinisk behandling. Ingen av de aktuelle sykdommene er oppført på listen for forhåndsgodkjent refusjon, slik at Blåreseptforskriftens §2 ikke kan brukes. Ingen av sykdommene er definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer, og Blåreseptforskriftens §4 kan derfor ikke benyttes. §5-22 i Lov om Folketrygd (kostbare legemidler som ikke dekkes av andre ordninger) kan heller ikke brukes, fordi de aktuelle midlene ikke er registrert i Norge.

 

Oftest er eneste mulighet å søke på Blåreseptforskriftens §3. Elektronisk søknad via DIPS og HELFO, samt «Begrunnelse søknad til SLV (for legemiddel uten MT)». Søknaden til HELFO må inneholde informasjon om:

  • Sykdommens alvorlighetsgrad (risiko for død/funksjonstap med gradering av funksjonstap, smerter og fysisk/psykisk ubehag)
  • Antatt behandlingslengde. Lengde >3 mån styrker søknaden (f.eks. albendazol ved ekinokokkose). Ved kortvarig behandling må man dokumentere at det foreligger risiko for alvorlige komplikasjoner som senere kan trenge langvarig behandling hvis den aktuelle sykdomsepisoden ikke behandles
  • Tidligere behandling og tungtveiende medisinske hensyn

 

Tabellen nedenfor viser de viktigste uregistrerte legemidler som brukes ved behandling av sykdommer forårsaket av protozoer og helminter med bl.a. aktuelle priser og pakningsstørrelser (per mai 2023). For flere av legemidlene er det 2-3 ukers (eller mer) leveringstid.

Legemiddel

Salgsnavn, formulering, styrke

Paknings-størrelse og pris

Dosereduksjon nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon

Dosereduksjon nødvending ved alvorlig nedsatt leverfunksjon

Bruk under graviditet

Viktigste bivirkninger

AlbendazolZentel, tabletter,

400 mg

Tyggetablett No: 1, 368 kr

Vanlig tablett No: 3, 345 kr

Nei

Ja

Ikke i 1. trimester, og kun som enkeltdoser senere i svangerskapet.

Teratogent hos dyrGastrointestinale, alopeci, økte lever-transaminaser, leukopeniEskazole, tabletter 400 mg

No: 60,

5 407 kr

Artemeter/

Lumefantrin

Riamet, tabletter,

20 mg/120 mg

No: 24, 887 kr

Forsiktighet Forsiktighet

Sannsynligvis trygt,

men forsiktig i 1.

trimester (WHO)

Teratogent hos dyr

Hodepine, svimmelhet, kvalme, magesmerter, myalgi, forlenget QTc intervall

Piperakin/ Dihydroarte-misinin

Eurartesim, tabletter, 320/40 mg

No: 12,

1 255 kr

Ukjent Ukjent

Opplysninger mangler

Hodepine, svimmelhet, forlenget QTc intervall

Dietylkarbamazin (DEC)

Supatonin, tabletter 50 mg

No: 100,

ca. 7 000 kr. Importeres fra Japan, spesialimport

Ja Ukjent

Opplysninger mangler. Ikke teratogent hos dyr

Hodepine, svimmelhet, kvalme, reaksjoner på døende mark (lymfangitt, skrotale smerter, urtikaria etc)

Diloksanid furoat

Diloxanide

tabletter, 500 mg

Ikke tilgjengelig på markedet

Ukjent Ukjent

Opplysninger

mangler

Gastrointestinale

Miltefosin Impavido, tabletter 50 mg

No: 56,

120 000 kr

Ukjent Ukjent Teratogent

Kvalme, oppkast, hodepine

Nitazoksanid

Alinia, tabletter

500 mg

No: 30,

ca 70 000 kr

Ukjent Ukjent

Opplysninger mangler

Ingen kjent teratogen effekt hos dyr

Gastrointestinale

 

Paromomycin

Humatin,

kapsler, 250 mg

 

No: 28,

2 105 kr

 

 

Nei (absorberes ikke i tarm)

Nei

Sannsynligvis trygt

(absorberes ikke i tarm)

Gastrointestinale

Prazikvantel

Biltricide, tabletter,

600 mg

No: 6,

4 860 kr

Nei Sannsynligvis nei, men metaboliseres i lever

Sannsynligvis trygt

(WHO)

Ingen kjent teratogen effekt hos dyr

Svimmelhet, kvalme, utslett

Primakin

Primaquine phosphate tabletter 26,3 mg tilsvarer=15 mg base. Doseres etter vekt og mg base

No: 100,

3 790 kr

Ukjent Ukjent Bør ikke brukes (fordi G6PD-status hos fosteret ikke kan undersøkes) Hemolyse ved G6PD-mangel

Quinacrine

Mepacrine hydrochloride, tabletter,

100 mg

No: 50,

3 680 kr

 

Ukjent Ukjent

Opplysninger mangler

Ingen kjent teratogen effekt hos dyr

Gastrointestinale, nevropsykiatri, hudfarging, cytopeni

Triklabendazol

 

Egaten, tabletter,

250 mg

No:4,

 

Pris ukjent, må kontakte produsenten direkte

Ukjent

Sannsynligvis nei, men metaboliseres i lever

Opplysninger mangler

Ingen kjent teratogen effekt hos dyr

Gastrointestinale, svimmelhet, inflammasjon pga. drepte parasitter