Analyser

Bordetella pertussis (kikhoste) DNA

07.06.2021Versjon 2.2

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om kikhoste (symptomvarighet under 4 uker).

Analysevalg ved mistenkt kikhoste er avhengig av sykdomsvarighet:

< 2 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA

2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

> 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

3-5 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Bordetella pertussis (kikhoste) DNA påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.

Merknader 

Kikhoste er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.