Clavikulafrakturer hos barn

19.03.2020Versjon 0.1Forfatter: Jon Moberg Jarning

Innledning 

Vanlig skade. 50 % av alle kragebensbrudd er hos barn under 12 år. Skademekanismen er som regel direkte traume mot skulderen. 

 

Claviculafraktur er også en vanlig fødselsskade, se eget kapittel om dette. 

Klinikk 

Smerter i skulderregionen. Avverge, bruker ikke armen. Feilstilling. Palpasjonsømhet over bruddstedet. 

Hudstatus over bruddstedet og distal nevrovaskulær status skal journalføres. 

Diagnostikk 

Røntgen front av begge krageben på samme film. Husk at negativt røntgen ikke utelukker fraktur, da noen udisloserte frakturen kan vere vanskelig å oppdage på røntgen. 

 

CT kan vurderes ved epifysiolyser med stor klinisk eller radiologisk feilstilling. 

Klassifikasjon 

Deles i skaftfrakturer (vanligst), lateral epifysiolyse og medial epifysiolyse. 

Behandling  

Ungdom som er skjelettmodne behandles som voksne. 

 

Dersom det foreligger perforert/truet hud eller nerve-/karskade skal operativ behandling vurderes. Mediale epifysiolyser med posterior feilstilling vurderes individuelt grunnet fare for trykk eller skade på strukturer i mediastinum. Laterale epifysiolyser med stor feilstilling (> 2 cm) vurderes også noen ganger operert hos de største barna.

 

Alle andre barn behandles konservativt: 

Fraktur uten feilstilling: 

CC-bandasje i 1-2 uker som smertelindring. Barn under 7-8 år har ofte rask bedring av smertene. Tilheler med rikelig kallusdannelse, som oftest forsvinner med videre vekst. 

 

Fraktur med feilstilling: 

CC-bandasje i 2 uker eller noe lengre for smertelindring. 

Kontroll etter konservativ behandling 

Frakturer uten feilstilling trenger i utgangspunktet ikke kontrolleres. Foreldre kan ta kontakt dersom vedvarende redusert funksjon eller smerter etter 3-4 uker. 

 

Frakturer med feilstilling kan kontrolleres klinisk 4 uker etter skaden. Røntgen bare dersom frakturen klinisk ikke har tilhelet. 

Prognose  

Prognosen er svært god. Pseudartrose er svært sjelden hos barn og bør gi mistanke om underliggende sykdom.