Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt E (HEV)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
09.12.2022Versjon 1.1Forfatter: Andreas Lind, Elisabeth Toverud LandaasGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-11-24

Klinikk 

Smitte vanligvis gjennom forurenset mat og drikke.

 

Klinisk bilde kan variere fra asymptomatisk til akutt alvorlig hepatitt.

  • Et fåtall svært immunsupprimerte pasienter kan utvikle kronisk hepatitt.
  • Kan gi ekstrahepatiske manifestasjoner, blant annet Guillain-Barré Syndrom og nevralgisk amyotrofi.

Indikasjon for prøvetaking 

Screeningundersøkelse (serologi):

  • Mistanke om akutt eller gjennomgått hepatitt E.

 

Molekylære analyser (PCR):

  • Oppfølging av immunsupprimete med gjennomgått HEV-infeksjon ved mistanke om kronisk HEV-infeksjon.
  • Mistanke om aktuell HEV-infeksjon i serologisk vindusfase i spesielle tilfeller.

Prøvemateriale 

Analyser 

Tolkning 

Inkubasjonstid 2-8 uker, vanligvis 4-6 uker.

Merknader 

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd.