Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Trichomonas vaginalis DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Trichomonas vaginalis-infeksjon.

 

Primærdiagnostikk er påvisning av Trichomonas vaginalis ved direkte mikroskopi av saltvannspreparat på legekontoret.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Trichomonas vaginalis DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1-3 virkedager.

Merknader 

Påvisning av Trichomonas vaginalis kan vanligvis gjøres raskt og enkelt ved direkte mikroskopi av saltvannspreparat på legekontoret. Mikroskopi har god spesifisitet, men lavere sensitivitet enn PCR.

I sjeldne tilfeller av behandlingsrefraktær trikomonasinfeksjon kan dyrkning være indisert.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.