Ekspektorat

28.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Nedre luftveisinfeksjoner, inkludert hos pasienter med spesielle tilstander som cystisk fibrose. Med ekspektorat menes puss fra nedre luftveier.
  • Diagnostisk gevinst kan økes ved å ta Indusert sputum eller Bronkialskyllevæske.

Prøvetakingsutstyr 

Sterilt glass uten tilsetning

 

Prøvetaking 

Tas på steril beholder uten transportmedium, helst om morgenen før pasienten har spist:

  • Fjern evt. løse tenner. Puss tennene/gummene uten tannpasta, skyll munnen og gurgle halsen med vann for å redusere mengden med bakterier i munnhule og svelg.
  • Pasienten må instrueres om å hoste kraftig og dypt slik at materiale fra nedre luftveier sikres.

 

For dyrkning av mykobakterier:

  • Send egen merket prøve med rekvisisjon
  • Prøvevolum minst 5 ml

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.