Embolisering av uterusmyom på røntgen/KKB

26.06.2020Versjon 1.4Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Hensikten med rutinen er å beskrive praktisk gjennomføring av anestesi ved elektiv embolisering av uterusmyom på røntgenavdelingen. 

Preoperativt på post (ordineres av gynekolog) 

 • Hb, TPK, kreat, GFR, APTT, INR, Na, K, Cl
 • Urinkateter
 • Venekateter 1,3 mm ve. hånd

På røntgenlab 

 • TEA (Th 9/10 eller Th 10/11)
 • Test: Lidocain 20 mg/ml 3 ml
 • Oppstartsbolus: Lidocain 20 mg/ml m/adrenalin 5 ug/ml 5-8ml + Bupivakain 5 mg/ml 5-8 mL + Fentanyl 50 ug/ml 1-2 ml.
 • Ved behov bolus bupivakain 5 mg/ml 5-8ml etter en time
 • Alternativt lokalanestesi og iv smertelindring/sedasjon.
  • Fentanyl 0,05-0,2 mg iv
  • Propofol 0,5-2 ug/kg/t iv

 

Anestesilege ved KKB (7/9-4258) starter anestesi, har ansvar for pasienten og kontaktes av anestesisykepleier ved behov. Ved behov for akutt hjelp, kontaktes anestesilege i sentralblokken 9-2547.

 

Pasienten flyttes postoperativt til oppvåkning KKB i ambulanse med anestesisykepleier.

Postoperativt 

 • Obs blødning i lysken
 • Paracet 1g x 4. Første dose iv peroperativt
 • ED: Naropin 2 mg/ml
 • Voltaren 50 mg x 3 po
 • Event Morfin 2-3 mg iv / 5-10mg sc / 10-20 mg po