Telefon og calling på vakt

23.04.2024Versjon 3.8

Definisjon 

Generelle numre

Vestibyle sentralbl.

17 300 / 17 301

Sekretariat

74 003 / 74 004

Akuttmottak

27 194

Telefax

22 11 73 51

Elektive innleggelser

27 194

Anestesiavdelingen

Ekspedisjon

19 690

Vaktrom

19691, ikke dagtid

Smerteklinikken

26 161

Generell intensiv 3. etg.

Skranke

19 585 / 19 586

PO 2. etg.

Vaktrom

17 370 / 17 371

Driftssykepleier

(581-) 74232

Seksjonsleder

17 321

Sentral operasjonsstue

Ekspedisjon

19 575

Oppholdsrom

19 547

Op.stue (1-9)

74 25(1-9)

Callingnummere på vakt

A-laget

581-73 850

hvilerom

74 982

B-laget

581-73 851

hvilerom

73 970

C-laget

581-73 858

hvilerom

74 983

D-laget

581-73 852

hvilerom

73 971

E-laget

581-73 718

hvilerom

74 990

F-laget

581-78 462

hvilerom

74 989

C-19-laget

581-78 601

Sekundærvakt i akuttmottaket

581-73 857

hvilerom

20 743

Sekundærvakt Medisinsk dagpost

581-73 848

Slag

581-73 871 / 975 30 090

Nevrol. primærvakt

581-73 853

hvilerom

18 629

Konfereringsvakt

581-73 854

Plassansvarlig sykepleier (PAM)

581-19 156

Bakvakter

Konfereringsforvakt

581-73 854

Konfereringsbakvakt

581-78 550 / 902 26 554

CBRNE-senteret

581-78 550

Gastro

581-73 590 / 912 41 820

Geriatri

581-73 693 / 913 28 629

Hjerte

581-73 855

Infeksjon

581-73 568/482 76 524

Infeksjon (inneliggende/dagtid)

469 20 697

Lunge

581-73 580 / 908 95 089

Nyre

908 95 094

Indremedisin

581-76 487 / 477 69 218

Slag

581-73 872 / 905 47 853

Slagvakt (døgnvakt)

975 30 090

Nevrolog

581-73 602

Nevrolog (internt tilsyn)

581-76 295

Endokrinolog (dagtid)

480 15 286

Endokrinolog (kveld og helg)

905 66 749

Hematolog (kl. 13-16)

908 95 058 / Ring Rikshospitalet kveldstid

Onkolog

581-19437

Anestesi

Primærvakt

581-73 860

Bakvakt medisin

581-73 861

Teamleder

581-73 862

Intensivlege dagtid (koord intensiv)

581-73 600

Thoraxkirurg primær

581-73 835

Thoraxkirurg bakvakt

personlig calling

Nevrokirurg primær

581-73 836

Nevrokirurg bakvakt

personlig calling

Bioingeniørvakt

581-73 895

Radiolog

581-73 875

Radiograf

581-73 876

Intervensjonsradiolog (abdomen/onkologi)

482 99 267

Intervensjonsradiologi og CT cor

482 97 027

Nattoversykepleier kirurgisk

581-73 681